Eryk Łon z RPP: Najnowsza projekcja inflacji oraz PKB powinna mieć bardzo ważne znaczenie dla perspektyw polskiej polityki pieniężnej

Eryk Łon z RPP: Najnowsza projekcja inflacji oraz PKB powinna mieć bardzo ważne znaczenie dla perspektyw polskiej polityki pieniężnej

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Rośnie zainteresowanie działalnością NBP wśród Polaków

Zwyżka inflacji konsumpcyjnej do poziomu 5 % w naszym kraju doprowadziła do tego, że coraz bardziej intensywna stała się dyskusja o tym, w jaki sposób powinien teraz postępować Narodowy Bank Polski. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu działalnością naszego banku centralnego. Uświadamia nam tym bardziej, że prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej wiąże się z możliwością wykorzystywania różnego typu instrumentów tej polityki.

Pojawiają się głosy wspominające o konieczności rozważenia potrzeby podwyżki stóp procentowych, mającej na celu wygaszenie presji inflacyjnej. Biorąc pod uwagę to, że zgodnie z ,,Założeniami polityki pieniężnej” cel inflacyjny w Polsce wynosi 2,5 % a dopuszczalne pasmo odchyleń od tego celu kształtuje się na poziomie pomiędzy 1,5 % a 3,5 % zrozumiałe jest to, że różne osoby zaczynają się zastanawiać nad tym, czy nie warto by już rozpocząć fazy zaostrzania polityki pieniężnej, po to, aby przyspieszyć powrót inflacji konsumpcyjnej poniżej górnej granicy odchyleń od tego celu. (…)

Eryk Łon z RPP: Najnowsza projekcja inflacji oraz PKB powinna mieć bardzo ważne znaczenie dla perspektyw polskiej polityki pieniężnej

wGospodarce.pl

4 sierpnia 2021, 09:30

 

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Kategoria: Analizy
W reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce EBC dokonywał okresowych przeglądów swojej strategii, jednak nieregularnie, podkreślając kontynuację dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Tym razem zakończony przegląd strategii miał być jakościowo inny.
Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Jackson Hole: Fed modyfikuje strategię polityki pieniężnej

Kategoria: Analizy
Prezes Fed, Jerome Powell, nie zawiódł oczekiwań i w trakcie swojego przemówienia wygłoszonego 27 sierpnia w Jackson Hole przedstawił wyniki trwającego ponad półtora roku przeglądu strategii polityki pieniężnej Fed, który zakończył się pewnymi jej modyfikacjami.
Jackson Hole: Fed modyfikuje strategię polityki pieniężnej