Eryk Łon z RPP: Narodowy Bank Polski dba o to, by walcząc z inflacją nie pogorszyć sytuacji na rynku pracy

Eryk Łon z RPP: Narodowy Bank Polski dba o to, by walcząc z inflacją nie pogorszyć sytuacji na rynku pracy

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Fed w dalszym ciągu nie podnosi stóp procentowych

Jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie szeroko pojętych finansów, jakie miało miejsce w poprzednim tygodniu było posiedzenie amerykańskiego banku centralnego. Okazało się, że stopy procentowe pozostały na dotychczasowym bardzo niskim poziomie. Podjęto natomiast decyzję o zmniejszeniu skali skupu aktywów. Co ciekawe uczestnicy rynku akcji w USA mieli pewne trudności z jednoznaczną interpretacją decyzji FED-u. O ile w dniu posiedzenia decyzji, czyli w dniu 15 grudnia doszło do znacznych zwyżek cen akcji na giełdzie nowojorskiej, o tyle zarówno w dniu 16 grudnia, jak również w dniu 17 grudnia przeważały zniżki cen akcji. […]

Eryk Łon z RPP: Narodowy Bank Polski dba o to, by walcząc z inflacją nie pogorszyć sytuacji na rynku pracy

wGospodrace.pl, 20 grudnia 2021, 09:11

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Fed przed startem w rejs do krainy normalności

Kategoria: Analizy
Działania Fedu przypominają coraz bardziej wehikuł, w którym do perfekcji opanowano lądowanie, natomiast dopuszczono się zaniedbań w zakresie wznoszenia. Fed próbuje usilnie naprawić swój wehikuł, dlatego wszyscy wsłuchują się w jego komunikaty.
Fed przed startem w rejs do krainy normalności