Eryk Łon z RPP: Nie należy podnosić stóp

Eryk Łon z RPP: Nie należy podnosić stóp

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

W aktualnej sytuacji makroekonomicznej naszego kraju podwyżka stóp procentowych byłaby obarczona bardzo dużym ryzykiem. Wprawdzie nastroje w przemyśle są generalnie dobre, a a nastroje konsumenckie ulegają  stopniowej poprawie, jednak trzeba pamiętać, że w I kwartale tego roku odnotowaliśmy realny spadek PKB w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skala tego spadku nie byłą znacząca, niemniej jednak wciąż był to spadek. (…)

NASZ DZIENNIK, 16.06.2021, ERYK ŁON, str.: E6

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Szybka odbudowa Chin

Kategoria: Analizy
Zgodnie z opinią chińskich ekonomistów negatywny wpływ pandemii na główne sektory chińskiej gospodarki jest raczej przejściowy i nie zmieni pozytywnych perspektyw handlu zagranicznego i inwestycji zagranicznych.
Szybka odbudowa Chin

Rosja lubi bić (anty)rekordy

Kategoria: Analizy
Rosja, przy dużej zależności gospodarki od cen ropy naftowej, nigdy nie imponowała tempem wzrostu gospodarczego, nawet w okresie dobrej koniunktury i wysokiego poziomu cen na światowym rynku węglowodorów.
Rosja lubi bić (anty)rekordy