Eryk Łon z RPP: Nie należy wykluczać dalszego łagodzenia polityki pieniężnej NBP / PAP

Eryk Łon z RPP: Nie należy wykluczać dalszego łagodzenia polityki pieniężnej NBP / PAP

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Gdyby nowa odmiana Delta koronawirusa okazała się szczególnie niebezpieczna w okresie jesienno-zimowym, to mogłaby pojawić się potrzeba dodatkowej stymulacji monetarnej poprzez obniżkę stóp proc. lub zwiększenie skupu aktywów – napisał w artykule dla portalu Wgospodarce członek RPP Eryk Łon.

„(…) Aktualny i przewidywany poziom nastrojów konsumenckich przemawia za tym, aby obecnie nie rozpoczynać jeszcze fazy podnoszenia stóp procentowych” – napisał Łon.

„Co więcej nie wykluczam, że w przypadku, gdyby okazało się, że nowa odmiana Delta koronawirusa jest szczególnie niebezpieczna w okresie jesienno-zimowym, mogłoby dojść do zaistnienia takiej sytuacji makroekonomicznej, w której mogłaby pojawić się potrzeba dodatkowej stymulacji monetarnej, co mogłoby polegać na obniżce stóp procentowych, zwiększeniu skali skupu aktywów przez bank centralny lub połączeniu obu tych działań” – dodał. (…)

tus/ ana/

2021-07-12 09:43  Warszawa (PAP)

 

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej