Eryk Łon z RPP: Patriotyzm konsumencki atutem polskiej gospodarki

Eryk Łon z RPP: Patriotyzm konsumencki atutem polskiej gospodarki

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Eryk Łon: Patriotyzm konsumencki atutem polskiej gospodarki

„…Obniżenie stóp procentowych do poziomu ujemnego powinno być traktowane jako scenariusz możliwy, a le nie do końca przesadzony…”.

„…Liczę na to, że jednym ze skutków utrzymywania przez polski bank centralny stóp procentowych na niskim poziomie będzie zwiększenie skłonności do podejmowania ryzyka, co powinno przełożyć się na wzrost popytu na polskie akcje…”.

NASZ DZIENNIK, 18.11.2020, ERYK ŁON, str.: E7

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Patriotyzm konsumencki – biało-czerwone logo to za mało

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia COVID-19 uderza nie tylko w zdrowie Polaków, ale i w polską gospodarkę. W tym trudnym dla polskich przedsiębiorstw czasie ważne stają się zachowania konsumentów realizujące ideę patriotyzmu konsumenckiego. Czy jednak rzeczywiście jesteśmy bardziej skłonni kupować produkty polskich producentów?
Patriotyzm konsumencki – biało-czerwone logo to za mało