Eryk Łon z RPP: Pobudzanie aktywności gospodarczej kluczowym zadaniem polskiej polityki pieniężnej

Eryk Łon z RPP: Pobudzanie aktywności gospodarczej kluczowym zadaniem polskiej polityki pieniężnej

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Polscy konsumenci patriotami gospodarczymi !

Wielokrotnie w swoich publikacjach naukowych wspominałem o roli patriotyzmu gospodarczego w tworzeniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gospodarki. W tym kontekście z bardzo dużą satysfakcją chciałbym zauważyć, że z najnowszego badania przeprowadzonego przez Grant Thornton wynika, że ,,polscy konsumenci są jednymi z najbardziej skłonnych do patriotyzmu konsumenckiego wśród dużych gospodarek UE”. W sporządzonym zestawieniu Polska zajęła 2 miejsce za Hiszpanią wyprzedzając na przykład Niemcy i Francję.

Popieranie tego, co polskie ważnym czynnikiem rozwoju naszego kraju

Myślę, że to bardzo ważny argument przemawiający za tym, że polska gospodarka dlatego właśnie przejawia tak dużą odporność na zjawiska kryzysowe, że polscy konsumenci tak dużym zaufaniem obdarzają producentów i usługodawców krajowych. Jestem głęboko przekonany, że popieranie tego, co polskie jest ważnym czynnikiem rozwoju naszego kraju, który mógł się pojawić tylko dzięki długotrwałej, konsekwentnej pracy organicznej.

Jednym z jej bardzo ważnych elementów był i jest nadal proces powstawania różnego typu stron internetowych poświęconych idei patriotyzmu gospodarczego. Istotne znaczenie ma także umieszczanie w mediach społecznościowych różnego rodzaju treści wskazujących na sukcesy polskich przedsiębiorstw z różnych sektorów życia gospodarczego oraz potwierdzających prawdziwość hasła zgodnie z którym ,,kapitał na narodowość”.

Biorąc pod uwagę znaczenie roli konsumentów oraz konsumpcji w rozwoju naszego kraju z wielką uwagą śledzę poziom wskaźników nastrojów konsumenckich, zarówno te dotyczące nastrojów bieżących oraz wyprzedzających. Z tego punktu widzenia cieszy mnie to, że w ostatnim miesiącu doszło do poprawy tych poziomów. (…)

Eryk Łon z RPP: Pobudzanie aktywności gospodarczej kluczowym zadaniem polskiej polityki pieniężnej

24 września 2021, 08:19

wGospodarce.pl

 

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane