Eryk Łon z RPP: Polskie stopy procentowe powinny na razie pozostać na dotychczasowym poziomie

Eryk Łon z RPP:  Polskie stopy  procentowe powinny na razie pozostać na dotychczasowym poziomie

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Polski bank centralny powinien dążyć do realizacji celu inflacyjnego w taki sposób, aby odbywało się to z jak największą korzyścią dla rynku pracy. W tym kontekście pragnę podkreślić, że stopy procentowe NBP powinny kształtować się aktualnym poziomie jeszcze przez stosunkowo długi czas, to znaczy co najmniej do końca mojego członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej obecnej kadencji – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Większość banków centralnych nie zmienia stóp procentowych

Na przestrzeni ostatnich 2 tygodni 19 banków centralnych podjęło decyzję o poziomie stóp procentowych. W przypadku 18 banków centralnych stopy procentowe zostały utrzymane, tylko w 1 przypadku doszło do podwyżki. Wynika z tego, że nadal w przypadku zdecydowanej większości banków centralnych mamy do czynienia z postawą wyczekującą. Prawdopodobnie dominuje przekonanie, że tegoroczny wzrost inflacji jest przejściowy.

Taką opinię wygłosiła była szefowa amerykańskiego FED-u Janet Yellen pełniąca aktualnie funkcję Sekretarza Skarbu USA. Wspominam o tym dlatego, że rola amerykańskiego banku centralnego jest wciąż bardzo znacząca i wydaje się, że gdyby amerykańska władza monetarna rozpoczęła proces podnoszenia stóp procentowych to do tego typu działań dołączyłyby także inne największe banki centralne na świecie. (…)

Polskie stopy procentowe powinny na razie pozostać na dotychczasowym poziomie

31 maja 2021 08:26
Radio Maryja

 

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?