Eryk Łon z RPP: Prowadząc politykę pieniężną warto brać pod uwagę poziom nastrojów konsumenckich

Eryk Łon z RPP: Prowadząc politykę pieniężną warto brać pod uwagę poziom nastrojów konsumenckich

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Od pewnego czasu żyjemy w świecie podwyższonej inflacji. Myślę, że w warunkach silnego ożywienia gospodarczego jest to zjawisko całkiem naturalne

Zgadzam się z wiceministrem finansów Piotrem Patkowskim, który zauważył, że ,,podwyższona inflacja pojawia się tam, gdzie jest dość dynamiczny wzrost gospodarczy”. Nie należy więc przesadnie martwić się tym, że inflacja konsumpcyjna w naszym kraju nieco urosła, zwłaszcza, że tempo wzrostu wynagrodzeń jest wyższe od tempa wzrostu cen artykułów i usług konsumpcyjnych a program 500+, sukcesywne zwiększanie płacy minimalnej oraz 13 i 14 emerytura wspierają dobrobyt społeczny.

Polska gospodarka szybko odbudowuje się po okresie kryzysu

Byłoby gorzej, gdyby podwyższonej inflacji towarzyszyła stagnacja gospodarcza. Mielibyśmy wówczas do czynienia ze zjawiskiem tak zwanej stagflacji. Jeżeli natomiast w II kwartale tego roku PKB w ujęciu realnym w Polsce zwiększył się o 11,1 % w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego to znaczy, że zgodnie z przewidywaniami polska gospodarka odbudowuje się po okresie kryzysu związanego ze zjawiskiem pojawienia się w roku 2020 roku bardzo dużej liczby zakażeń koronawirusem i koniecznością w związku z tym podjęcia działań, którym skutkiem było przejściowe zamrożenie różnych dziedzin gospodarki. (…)

Eryk Łon z RPP: Prowadząc politykę pieniężną warto brać pod uwagę poziom nastrojów konsumenckich

6 września 2021

w Gospodarce.pl

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka imigracyjna powinna brać pod uwagę opinię społeczeństwa

Kategoria: Zewnętrzni eksperci
Europejski kryzys migracyjny w latach 2015 – 2016 jest już przeszłością, ale pytanie o to, jak zaprojektować politykę imigracyjną, by uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości pozostaje otwarte. – Projektując ją, należy wziąć pod uwagę wartości i przekonania poszczególnych narodów UE. Nie można też zapominać, że negatywne skutki imigracji powinno się lokalnym społecznościom jakoś kompensować – przekonuje Michael C. Burda, amerykański ekonomista z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
Polityka imigracyjna powinna brać pod uwagę opinię społeczeństwa