Eryk Łon z RPP: Rozwój pandemii w niepokojącym kierunku argumentem za brakiem zmian stóp proc. w styczniu

Eryk Łon z RPP: Rozwój pandemii w niepokojącym kierunku argumentem za brakiem zmian stóp proc. w styczniu

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Gdyby pojawiły się szczególnie niepokojące informacje, dotyczące wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, byłby to czynnik przemawiający za utrzymaniem stóp procentowych w styczniu na dotychczasowym poziomie – napisał w artykule dla portalu wGospodarce członek RPP Eryk Łon.

„Przy podejmowaniu decyzji na posiedzeniu RPP w styczniu konieczna będzie bardzo wnikliwa analiza różnych uwarunkowań makroekonomicznych, w tym zwłaszcza najnowszych prognoz dotyczących zarówno procesów inflacyjnych, jak również realnej sfery gospodarki. Warto będzie również obserwować to w jaki sposób w okresie do posiedzenia RPP zachowywać się będą ceny surowców, w tym nie tylko ropy naftowej, lecz także na przykład miedzi, której cena konsoliduje się już od wielu miesięcy. Gdyby okazało się, że pojawiłyby się szczególnie niepokojące informacje dotyczące wzrostu liczby zakażeń koronawirusem można by potraktować ten czynnik jako przemawiający w poważnym stopniu za utrzymaniem stóp procentowych w styczniu na dotychczasowym poziomie” – napisał Łon.

„W świetle posiadanych danych makroekonomicznych analitycy Narodowego Banku Polskiego zakładają, że po ustanowieniu szczytu na początku 2022 roku potem inflacja zacznie spadać” – dodał. […]

tus/ asa/

2021-12-20 09:47  Warszawa (PAP)

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane