Eryk Łon z RPP: Stabilizacja stóp procentowych

Eryk Łon z RPP: Stabilizacja stóp procentowych

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

„Dlaczego banki centralne utrzymują obecnie niskie stopy procentowe? Może być kilka powodów takie działania. Po pierwsze, kontynuacja ekspansywnej polityki pieniężnej…” – całość artykułu w „Naszym Dzienniku”, 21.04.2021, s. E7.

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kategoria: Makroekonomia
W odpowiedzi na recesję, która po kryzysie finansowym 2008 roku objęła niemal wszystkie gospodarki świata, kilka banków centralnych w krajach rozwiniętych obniżyło stopy procentowe do poziomu bliskiego zera. Niektóre poszły dalej, obniżając stopy depozytów przyjmowanych od banków komercyjnych poniżej zera.
Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych