Eryk łon z RPP: Strategia utrzymania stóp bez zmian jest optymalna – Reuters News

Eryk łon z RPP:  Strategia utrzymania stóp bez zmian jest optymalna - Reuters News

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

WARSZAWA, 10 grudnia (Reuters) – W 2021 roku nastąpi odbicie polskiej gospodarki, a tempo wzrostu PKB może być wyższe niż przewidywane w ostatniej projekcji inflacyjnej 3,1 procent. Strategia utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie jest optymalna, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon.

stopy procentowe, w tym główną referencyjną o 140 punktów bazowych, do rekorodowo niskiego poziomu 0,1 procent.

„Strategia utrzymania stóp procentowych wydaje się być aktualnie strategią optymalną” – napisał Eryk Łon w odpowiedzi na pytania Reutera.

„Polska gospodarka wykazuje stosunkowo dużą odporność na tegoroczne zjawiska kryzysowe. Świadczy o tym między innymi to, że wedle prognoz różnych instytucji skala spadku PKB w naszym kraju będzie stosunkowo nieznaczna na tle przewidywanej sytuacji w innych krajach” – dodał członek Rady.

Według centralnej ścieżki projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) można spodziewać się, że w tym roku PKB spadnie o 3,5% a w przyszłym roku nastąpi realny wzrost o 3,1%.

„Generalnie uważam, że tego typu skala zmian w odniesieniu do 2020 i 2021 roku jest dość realna, przy czym nie wykluczam, że w przyszłym roku będziemy świadkami pozytywnej niespodzianki i odnotować możemy nawet wyższe realne tempo wzrostu gospodarczego” – uważa Łon.

Zdaniem członka Rady ewentualne podwyżki kosztów kredytu byłyby niekorzystne, gdyż mogłyby utrudnić proces wychodzenia z trudności gospodarczych.

„Szczególnie ważne znaczenie ma to w przypadku nakładów inwestycyjnych, które jak to zakłada najnowsza listopadowa projekcja inflacji oraz PKB mogą w przyszłym roku w ujęciu realnym obniżyć się” – napisał Eryk Łon.

 

(Autor: Paweł Florkiewicz; Redagowała: Anna Włodarczak-Semczuk)

(( pawel.florkiewicz@thomsonreuters.com ; +48 22 6539700; Reuters Messaging: pawel.florkiewicz.reuters.com@reuters.net ))

(c) Copyright Thomson Reuters 2020. Click For Restrictions – https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Keywords: POLAND-RATES/LON

 

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Nieproduktywny majątek i nierówności rosną szybciej niż PKB

Kategoria: Trendy gospodarcze
W największych gospodarkach majątek – wartość netto – rośnie w tempie nieproporcjonalnym do PKB, a wykorzystanie tego pierwszego niekoniecznie służy przyszłemu wzrostowi. Prowadzi to do skrajnych nierówności.
Nieproduktywny majątek i nierówności rosną szybciej niż PKB

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?