Gatnar z RPP proponuje „łagodne rozpoczęcie cyklu podwyżek”

Gatnar z RPP proponuje 'łagodne rozpoczęcie cyklu podwyżek'

Prof. Eugeniusz Gatnar, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

„Proponuję łagodne rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych” – powiedział w telewizji Biznes 24 członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz Gatnar.

„Składałem wnioski w czerwcu i lipcu o symboliczną podwyżkę. Dzisiejszy odczyt inflacji naprawdę mnie martwi. Nie spodziewałem się poziomu 5,4 proc.” – powiedział Gatnar.

„Martwię się o oczekiwania inflacyjne. Tu moim zdaniem jakaś reakcja musi być. Ja proponuję łagodne rozpoczęcie cyklu, bo jeśli nie rozpoczniemy teraz, to trzeba będzie w przyszłym roku gwałtownie podnosić stopy, a to będzie bolesne dla kredytobiorców” – dodał.

Gatnar zwrócił uwagę, że inflacja jest w coraz większym stopniu popytowa.

„Niskie stopy osłabiają złotego, a to zwiększa koszty dóbr importowanych. Niskie stopy są szkodliwe dla gospodarki” – powiedział. (PAP Biznes)

map/ ana/

2021-08-31 10:21  Warsaw (PAP)

 

Proponuję łagodne rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp – Gatnar, RPP (pap.pl)

Prof. Eugeniusz Gatnar, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych

Kategoria: VoxEU
Badanie potwierdza, że transmisja polityki pieniężnej do gospodarki jest znacznie słabsza, kiedy nominalne stopy procentowe spadają do bardzo niskiego poziomu oraz że siła transmisji słabnie im dłużej stopy procentowe pozostają na niskim poziomie.
Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Datowanie cykli koniunkturalnych we Francji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Francuski Komitet ds. Datowania Cyklu Koniunkturalnego określił, że szczyt cyklu koniunkturalnego przed recesją związaną z obecną pandemią COVID-19 przypadł we Francji na ostatni kwartał 2019 roku, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, aby określić datę wyjścia z tej recesji, która jest bezprecedensowa pod względem źródeł i profilu.
Datowanie cykli koniunkturalnych we Francji