Grażyna Ancyparowicz z RPP: Nie ma obecnie przesłanek do interwencji walutowych / PAP

Grażyna Ancyparowicz z RPP: Nie ma obecnie przesłanek do interwencji walutowych / PAP

Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

Nie dopuścimy do nadmiernego wahania złotego, ale obecnie nie ma przesłanek do interwencji.

Jeśli będą zmiany w polityce pieniężnej – będzie to zapowiedź końca luzowania ilościowego.

(PAP Biznes)

map/ asa/

Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

Artykuły powiązane

Polityka luzowania ilościowego a kursy walutowe

Kategoria: Trendy gospodarcze
Programy luzowania ilościowego miały znaczne i trwałe skutki dla kursu USD/EUR, głównie za pośrednictwem zmian w zakresie ryzyka kursowego i krótkoterminowych stóp procentowych, a także z uwagi na zmiany oczekiwań co do przyszłej polityki pieniężnej.
Polityka luzowania ilościowego a kursy walutowe