Jerzy Kropiwnicki z RPP: Nie poprze podwyżek stóp proc. i rezerwy obowiązkowej do ’22 / PAP

Jerzy Kropiwnicki z RPP: Nie poprze podwyżek stóp proc. i rezerwy obowiązkowej do '22 / PAP

Dr Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Członek RPP Jerzy Kropiwnicki poinformował PAP Biznes, że nie poprze wniosków o podwyżki stóp procentowych NBP i stopy rezerwy obowiązkowej do końca swojej kadencji w Radzie w styczniu 2022 r. Ekonomista uważa, że należy skupić się na utrwaleniu ożywienia, nie reagując na stopniowe narastanie presji popytowej.

„Ubolewam, że z obniżaniem stóp prawdopodobnie poszliśmy zbyt daleko, ale uważam jednocześnie, że polityka monetarna prowadzona przy pomocy stóp procentowych jest mało skuteczna dla pobudzania gospodarki, natomiast jest bardzo skuteczna dla hamowania jej wzrostu. Stąd też nie sądzę, by do końca mojej kadencji w Radzie, która upływa w styczniu 2022 r., wniosek o podniesienie stóp procentowych mógłby znaleźć u mnie poparcie” – powiedział Kropiwnicki.

„Mam na myśli również ewentualne wnioski o niewielkie podwyżki stóp, uzasadniane ograniczeniem oczekiwań inflacyjnych. Najważniejszym problemem jest wyciągnięcie gospodarki z zapaści, a w tym roku odbuduje ona w znacznej części lub w całości poziom sprzed pandemii” – dodał.

Kadencja 7 z 10 członków RPP, w tym Kropiwnickiego, upływa w I kw. 2022 r.

Kropiwnicki jest „jeszcze bardziej sceptyczny” co do podniesienia stopy rezerwy obowiązkowej niż stóp procentowych.

„Stopy procentowe to cena pieniądza, więc zmiana ich poziomu nie wpływa bezpośrednio na ilość pieniądza tylko na popyt na niego. Z kolei manipulacja stopą rezerwy obowiązkowej ma bezpośrednie przełożenie na podaż pieniądza – podwyżka tej stopy prowadzi do obniżki pieniądza w obiegu, co nie jest i długo nie będzie pożądane” – powiedział.

RPP odrzuciła w kwietniu wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc. z 0,5 proc. oraz wniosek o obniżenie oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej z poziomu stopy referencyjnej NBP (obecnie 0,1 proc.) do 0,01 proc.

(…)

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

tus/ mfm/

Dr Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane