Jerzy Kropiwnicki z RPP: Pierwsza podwyżka stóp proc. powinna być niewielka / PAP

Jerzy Kropiwnicki z RPP: Pierwsza podwyżka stóp proc. powinna być niewielka / PAP

Dr Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

2021-09-16 08:59  Warszawa (PAP)

Pierwsza podwyżka stóp proc. powinna być niewielka – powiedział w telewizji Biznes24 członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Dodał, że wśród światowych banków centralnych zmienia się paradygmat, który nakazywał wcześniej zakończenie skupu aktywów przed podwyżkami stóp procentowych.

„Uważam, że ona powinna być niewielka delikatna, pod tym względem nie ma różnicy między moimi poglądami, a poglądami prof. Hardta czy Gatnara” – powiedział Kropiwnicki.

Członkowie RPP Łukasz Hardt i Eugeniusz Gatnar, a także Kamil Zubelewicz, głosowali w ostatnich miesiącach w trakcie posiedzeń Rady za podwyżką stopy referencyjnej o 15 pb.

Kropiwnicki dodał, że wśród światowych banków centralnych zmienia się paradygmat, który nakazywał wcześniej zakończenie skupu aktywów przed podwyżkami stóp procentowych. (…)

tus/ asa/

 

2021-09-16 09:23  Warszawa (PAP)

Listopadowa projekcja będzie kluczowa względem ewentualnej podwyżki stóp procentowych w Polsce, która na początek powinna być niewielka – powiedział w telewizji Biznes24 członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Dodał, że wśród światowych banków centralnych zmienia się paradygmat, który nakazywał wcześniej zakończenie skupu aktywów przed podwyżkami stóp.

„Zarówno pan prezes jak i niektórzy członkowie RPP bardzo uzależniają swoją ewentualną decyzję od projekcji, jaka będzie (…) zaprezentowana w listopadzie. Wtedy zapadnie decyzja, czy nadal czekamy na rozwój sytuacji, czy podejmujemy jakąś decyzję dotyczącą stóp procentowych. Listopad pod tym względem będzie bardzo ważny. (…) Wtedy eksperci NBP, ale także inne instytucje mają gotowe prognozy, dotyczące znacznej części następnych miesięcy, a nawet następnego roku i wtedy będzie można podjąć rozstrzygnięcie” – powiedział Kropiwnicki.

„Nawet w wypowiedziach obecnego prezesa pana profesora (A. Glapińskiego – PAP) mamy taką sytuację, w której on nie wyklucza decyzji dotyczącej podniesienia stóp procentowych” – dodał.

Według Kropiwnickiego pierwsza podwyżka stóp powinna być „niewielka, delikatna”. (…)

tus/ asa/

 

Dr Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię

Kategoria: Analizy
Wszystkie banki centralne gospodarek Trójmorza wyraźnie poluzowały w 2020 r. politykę pieniężną w niezwłocznej reakcji na wybuch pandemii COVID-19. Rodzaj wykorzystanych instrumentów był podobny w większości z tych gospodarek, pomimo różnic dotyczących reżimu polityki pieniężnej.
Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię

Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Kategoria: Badania pracowników NBP
Czy banki centralne zyskają czy stracą finansowo w dobie obecnej pandemii? Misją banku centralnego nie jest przecież zarabianie pieniędzy, tylko – jak dobrze wiadomo – stabilizowanie gospodarki i sprzyjanie jej rozwojowi, zaś jego wynik finansowy (zysk, strata) jest wypadkową tych działań.
Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych