Kamil Zubelewicz z RPP dla ISBnews

Kamil Zubelewicz z RPP dla ISBnews

Dr Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Z aktualnej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) nie wynika potrzeba dalszego obniżania stóp procentowych, jednak nadal nie można wykluczyć takiej ewentualności, ocenił w rozmowie z ISBnews członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil Zubelewicz. Jego zdaniem skup aktywów przez NBP może stać się trwale stosowanym narzędziem.

<ISBnews/24-11-2020>

 

Dr Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dwaj członkowie pierwszej RPP przystąpili do boju w kampanii przed sejmowym głosowaniem nad kandydatem na stanowisko prezesa NBP i w dwudziestu punktach sformułowali swoją – jakżeby inaczej, sążniście negatywną – opinię o polityce pieniężnej realizowanej przez RPP czwartej kadencji (Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski, Bankructwo polityki pieniężnej? Rzeczpospolita 27.04.2022).
Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP