Łukasz Hardt z RPP: Jest coraz więcej argumentów za tym, że kurs PLN mocniej wpływa na CPI niż kiedyś

Łukasz Hardt z RPP: Jest coraz więcej argumentów za tym, że kurs PLN mocniej wpływa na CPI niż kiedyś

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

2021-10-28 14:44  Warszawa (PAP)

Jest coraz więcej argumentów za tym, że kurs złotego mocniej wpływa na ceny konsumpcji teraz niż kiedyś – powiedział członek RPP Łukasz Hardt w trakcie webinarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

„Często w debacie o łagodzeniu polityki pieniężnej w Polsce w związku z pandemią padał argument, że kurs złotego powinien być relatywnie słaby, by wspierać polskich eksporterów. Uwaga z używaniem takiego argumentu w III dekadzie XXI w. Polskie firmy eksportowe są w globalnych łańcuchach podażowych. Dla tych firm ceny importu wyrażone w złotym są bardzo istotne. Zresztą jak szacują eksperci samego NBP, znowu cytat z raportu o transmisji monetarnej, w latach 2011-2018 potencjalnie proeksportowy wpływ osłabienia złotego był 2 razy niższy niż w całym okresie 2000-2018. Ten świat się bardzo zmienił” – powiedział Hardt. […]

tus/ osz/

 

2021-10-28 14:42  Warszawa (PAP)

Na posiedzeniu RPP w listopadzie prawdopodobnie przedstawiony będzie kolejny wniosek o podwyżkę stóp proc. – powiedział członek RPP Łukasz Hardt w trakcie webinarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Dodał, że trzeba kontynuować normalizację polityki pieniężnej, a podstawowym wyzwaniem w tym względzie jest jakość komunikacji NBP.

„Musimy kontynuować proces normalizacji i najprawdopodobniej na posiedzeniu za tydzień stanie wniosek o dalsze podwyżki stóp procentowych” – powiedział Hardt. […]

tus/ luk/ osz/

 

2021-10-28 14:18  Warszawa (PAP)

 Brak dalszego zacieśniania polityki pieniężnej NBP będzie negatywny dla równowagi makroekonomicznej – powiedział członek RPP Łukasz Hardt w trakcie webinarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

„Moim zdaniem, dla zachowania wiarygodności przez NBP nie ma innego wyjścia, jak kontynuować cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Jeśli tego nie zrobimy, to mogą pojawić się pewne nierównowagi makroekonomiczne, które w długim okresie mogą być negatywne dla długoterminowego wzrostu gospodarczego” – powiedział Hardt. […]

tus/ asa/

 

2021-10-28 14:17  Warszawa (PAP)

 Na najbliższym posiedzeniu RPP zostanie prawdopodobnie przedstawiony wniosek o dalszą podwyżkę stóp procentowych – powiedział członek RPP Łukasz Hardt w trakcie webinarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

„Musimy kontynuować proces normalizacji i najprawdopodobniej na posiedzeniu za tydzień stanie wniosek o dalsze podwyżki stóp procentowych” – powiedział Hardt. […]

tus/ luk/ osz/

 

2021-10-28 14:04  Warszawa (PAP)

 Luźna polityka fiskalna w Polsce jest argumentem za delikatnym zacieśnieniem polityki pieniężnej – powiedział członek RPP Łukasz Hardt w trakcie webinarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Dodał, że być może wpływ luzowania ilościowego w Polsce na inflację jest dużo wyższy od wcześniej prognozowanego.

„Jeżeli mówimy o policy mix, nie możemy zapominać, że po stornie fiskalnej nie mamy zacieśnienia. Mamy Polski Ład, może będzie przesunięcie konsumpcji w stronę gospodarstw domowych o większej skłonności do konsumpcji, była nowelizacja budżetu. Wydaje mi się, że też tu jest argument, żeby zgodnie z klasyczną regułą policy mix (…), żebyśmy politykę pieniężną również z tego powodu, delikatnie, ale jednak zacieśniali” – powiedział Hardt. […]

tus/ osz/

 

2021-10-28 13:49  Warszawa (PAP)

Brak jasności co do dalszych losów programu skupu aktywów NBP jest bardzo kosztowny – powiedział członek RPP Łukasz Hardt w trakcie webinarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

„Czy można w Polsce prowadzić program skupu aktywów podnosząc stopę referencyjną? To jest duże pytanie, na które do końca nie mamy w tym momencie odpowiedzi. Rynek też na to czeka, czy będzie przetarg (odkupu – PAP) w kolejnym miesiącu, czy będą przetargi w kolejnych miesiącach, czy nie. Niestety brak komunikowania tego ze strony NBP po prostu jest bardzo kosztowny. Wystarczy spojrzeć na rentowności papierów (…) rentowności poszły bardzo mocno w górę. To jest właśnie koszt, też dla budżetu państwa, błędów komunikacyjnych ze strony NBP” – powiedział Hardt.

Jak wskazał, bardzo istotna jest kolejność normalizacji instrumentów polityki pieniężnej. […]

tus/ osz/

 

2021-10-28 13:26  Warszawa (PAP)

Mamy do czynienia z ryzykiem odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, inflacja w Polsce jest trwale podwyższona – powiedział członek RPP Łukasz Hardt w trakcie webinarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

„Tym, co odróżnia Polskę od innych krajów świata jest to, że inflacja w Polsce jest trwale podwyższona. (…) Wysokiej inflacji w Polsce dzisiaj towarzyszą bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne. Kwantyfikowane probabilistycznie oczekiwania inflacyjne konsumentów przekraczają 6 proc. Oczekiwania inflacyjnie przedsiębiorców znajdują się na historycznie wysokim poziomie. Oczywiście można zadać pytanie, czy mamy do czynienia z ryzykiem odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych? Ja uważam że tak, że z takim ryzykiem mamy w tym momencie do czynienia” – powiedział Hardt. […]

tus/ ana/

 

2021-10-28 13:10  Warszawa (PAP)

Trzeba kontynuować normalizację polityki pieniężnej w Polsce, a podstawowym wyzwaniem w tym względzie jest jakość komunikacji NBP – powiedział członek RPP Łukasz Hardt w trakcie webinarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

„Zaczęliśmy podwyżkę o 40 pb. w październiku. Bardzo dobrze, że w Radzie znalazła się większość, ale musimy to kontynuować. Proces normalizacji polityki pieniężnej musi być kontynuowany” – powiedział Hardt. […]

tus/ osz/

 

2021-10-28 13:03  Warszawa (PAP)

Dane pokazują, że mamy początek efektów II rundy, to było widoczne już kilka miesięcy temu – powiedział członek RPP Łukasz Hardt w trakcie webinarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

„Wszystkie dane, z którymi jako Rada mamy okazję się zapoznawać jednoznacznie pokazują, że rosnące oczekiwania płacowe wynikają z rosnącej inflacji. Te dane pokazują także, że mamy początek efektów II rudny. To było widoczne już kilka miesięcy wcześniej” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ luk/ osz/

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

Artykuły powiązane

Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pytanie o to, czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści powraca co jakiś czas w dyskursie medialnym, a także naukowym. Nie jest to zresztą pytanie odosobnione. Podobne znaki zapytania stawiane są w odniesieniu do polityków, którzy być może ponoszą część odpowiedzialności za napięcia polityczne.
Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC