Łukasz Hardt z RPP: Mamy ewidentne symptomy odkotwiczania oczekiwań inflacyjnych

Łukasz Hardt z RPP: Mamy ewidentne symptomy odkotwiczania oczekiwań inflacyjnych

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

Mamy ewidentne symptomy odkotwiczania oczekiwań inflacyjnych – powiedział w trakcie Kongresu Makroekonomicznego SGH członek RPP Łukasz Hardt.

„Jesteśmy w momencie, na podstawie danych, którymi dysponuję, kiedy mamy jednak ewidentne symptomy odkotwiczania oczekiwań inflacyjnych. W takim kontekście to nie czas na dyskusję na zmianę celu inflacyjnego” – powiedział Hardt. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-11-09 14:09  Warszawa (PAP)

RPP musi kontynuować cykl podwyżek stóp, ale trzeba być ostrożnym ze zbyt szybkim i radykalnym zacieśnianiem polityki pieniężnej – powiedział PAP Biznes w kuluarach dyskusji na warszawskiej SGH członek RPP Łukasz Hardt. Dodał, że inflacja może dotknąć nawet 8 proc., a podwyżki stóp mogą trochę wpłynąć na CPI przez kanał kursowy.

„Nadal jesteśmy w okresie dynamicznie rosnącej inflacji i jej faktyczna ścieżka może być wyższa niż wskazuje listopadowa projekcja NBP. Wobec tego w sytuacji, gdy inflacja może przebić 7 proc., a być może nawet dotknąć 8 proc., musimy dalej podnosić stopy procentowe – niestety musimy. Mówię niestety, ponieważ był inny scenariusz dla polityki pieniężnej: można było rozpocząć zacieśnianie dużo wcześniej, ale łagodniej. Na posiedzeniach RPP wcześniej w tym roku składane były przecież wnioski o podwyżkę stopy rezerwy obowiązkowej, a także o tzw. sygnalną podwyżkę stóp. Jeszcze we wrześniu takie wnioski zostały odrzucone przez Radę. Szkoda, że musimy płacić tak wysoką cenę za spóźnione rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki” – powiedział Hardt.

„Jednocześnie, tak jak rok temu ostrzegałem przed obniżką stopy procentowej praktycznie do zera, tak teraz byłbym ostrożny ze zbyt szybkim i zbyt radykalnym zacieśnianiem polityki pieniężnej. Jeśli istotnie podniesiemy koszt pieniądza w grudniu, biorąc pod uwagę podwyżki z października i listopada, to będzie pierwsze od 20 lat tak istotne zacieśnienie polityki pieniężnej, więc byłbym ostrożny ze skalą podwyżek. Kluczowa jest też kwestia komunikacji: oczywiście podwyżki stóp nie wpływają na bieżącą inflację, ale jednak mogą trochę wpłynąć poprzez kanał kursowy. W tej układance brakuje nieco mocniejszego złotego, który mógłby jakoś amortyzować zewnętrzne szoki cenowe” – dodał. […]

tus/ osz/

 

2021-11-09 11:02  Warszawa (PAP)

Z dużym prawdopodobieństwem trzeba będzie kontynuować cykl podwyżek stóp, też w grudniu – Hardt, RPP

„Najprawdopodobniej, z dużym prawdopodobieństwem będziemy musieli kontynuować cykl zacieśniania polityki pieniężnej, myślę że też na grudniowym posiedzeniu. Wtedy w ciągu 3 miesięcy wzrost stopy procentowej będzie tak istotny jak nigdy od lat 90-tych” – powiedział Hardt. […]

tus/ mfm/

 

2021-11-09 11:47  Warszawa (PAP)

NBP powinien rozpocząć poważne prace analityczne nad wprowadzeniem cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), czyli cyfrowego złotego, ponieważ perspektywa uruchomienia cyfrowego euro może być poważnym wyzwaniem dla polskiego sektora bankowego – powiedział w trakcie dyskusji na warszawskiej SGH członek RPP Łukasz Hardt.

„Od pewnego czasu EBC, ale nie tylko, wiele banków centralnych prowadzi bardzo poważne prace, nie tylko analityczne, dotyczące walut cyfrowych banku centralnego, czyli również prace zmierzające do ich wprowadzenia. Sytuacja, w której EBC wprowadza cyfrowe euro, gdy NBP nie prowadzi żadnych prac w zakresie cyfrowego złotego (…) może być poważnym wyzwaniem dla naszej suwerenności monetarnej. To jest obszar, który wymaga bardzo poważnej dyskusji. Jeśli EBC hipotetycznie wprowadzi cyfrowe euro, to będzie kolosalne wyzwanie dla polskiego sektora bankowego, chyba sobie nie zdajemy sprawę jak duże wyzwanie. (…) Na pewno, czy tego chcemy, czy nie poważne prace analityczne w tym obszarze są konieczne” – powiedział Hardt.

„Trzeba zachować wolność i gotówka jest istotna, więc to nie może być równoznaczne z usuwaniem gotówki z obiegu (…) ale nie możemy być kompletnie nieobecni w dyskusji o cyfrowej walucie banków centralnych” – dodał. […]

tus/ mfm/

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

Artykuły powiązane