Łukasz Hardt z RPP: polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji, odejście CPI od celu nie jest czasowe / PAP

Łukasz Hardt z RPP: polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji, odejście CPI od celu nie jest czasowe / PAP

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

2021-09-13 09:01  Warsaw (PAP)

Polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji, odejście CPI od celu nie jest czasowe – napisał na Twitterze członek RPP Łukasz Hardt.


„Polityka pieniężna w Polsce potrzebuje ostrożnej normalizacji; wszystkie warunki do rozpoczęcia tego procesu są spełnione. Odejście inflacji od celu nie jest czasowe i wymaga reakcji ze strony RPP. Zbyt ekspansywna polityka monetarna nie tworzy optymalnych warunków dla realnego wzrostu płac; jeśli nie ulegnie ostrożnej normalizacji, to może ograniczać przestrzeń dla nieprowadzących do nierównowag makroekonomicznych działań fiskalnych” – napisał Hardt.

„Pandemia pozostaje czynnikiem niepewności, ale ewentualne jesienne restrykcje nie powinny w znaczącym stopniu ograniczać działania gospodarki, której potencjał adaptacyjny jest wysoki” – dodał.

W ubiegłym tygodniu RPP zdecydowała o pozostawieniu stóp bez zmian.

Hardt napisał, że podwyższona inflacja nie wynika wyłącznie z tzw. szoków podażowych; komponent popytowy, częściowo zależny od polityki pieniężnej NBP, jest coraz istotniejszy (bardzo dobra koniunktura i sytuacja na rynku pracy). (…)

map/ osz/

 

 

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

Artykuły powiązane