Łukasz Hardt z RPP: polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji, odejście CPI od celu nie jest czasowe / PAP

Łukasz Hardt z RPP: polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji, odejście CPI od celu nie jest czasowe / PAP

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

2021-09-13 09:01  Warsaw (PAP)

Polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji, odejście CPI od celu nie jest czasowe – napisał na Twitterze członek RPP Łukasz Hardt.


„Polityka pieniężna w Polsce potrzebuje ostrożnej normalizacji; wszystkie warunki do rozpoczęcia tego procesu są spełnione. Odejście inflacji od celu nie jest czasowe i wymaga reakcji ze strony RPP. Zbyt ekspansywna polityka monetarna nie tworzy optymalnych warunków dla realnego wzrostu płac; jeśli nie ulegnie ostrożnej normalizacji, to może ograniczać przestrzeń dla nieprowadzących do nierównowag makroekonomicznych działań fiskalnych” – napisał Hardt.

„Pandemia pozostaje czynnikiem niepewności, ale ewentualne jesienne restrykcje nie powinny w znaczącym stopniu ograniczać działania gospodarki, której potencjał adaptacyjny jest wysoki” – dodał.

W ubiegłym tygodniu RPP zdecydowała o pozostawieniu stóp bez zmian.

Hardt napisał, że podwyższona inflacja nie wynika wyłącznie z tzw. szoków podażowych; komponent popytowy, częściowo zależny od polityki pieniężnej NBP, jest coraz istotniejszy (bardzo dobra koniunktura i sytuacja na rynku pracy). (…)

map/ osz/

 

 

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

Artykuły powiązane

Brytyjska polityka pieniężna od czasu globalnego kryzysu finansowego

Kategoria: Analizy
Od czasu globalnego kryzysu finansowego inflacja w Wielkiej Brytanii pozostaje całkowicie pod kontrolą. Zarazem doszło do znacznego wzmocnienia powiązania między polityką pieniężną oraz polityką zarządzania zadłużeniem rządowym. Konieczne będzie rozluźnienie tego związku i jednoczesne powstrzymanie presji inflacyjnej w okresie po zakończeniu pandemii.
Brytyjska polityka pieniężna od czasu globalnego kryzysu finansowego

Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię

Kategoria: Analizy
Wszystkie banki centralne gospodarek Trójmorza wyraźnie poluzowały w 2020 r. politykę pieniężną w niezwłocznej reakcji na wybuch pandemii COVID-19. Rodzaj wykorzystanych instrumentów był podobny w większości z tych gospodarek, pomimo różnic dotyczących reżimu polityki pieniężnej.
Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię

Interakcje między polityką makroostrożnościową a pieniężną

Kategoria: VoxEU
Artykuł przedstawia wnioski z projektu badawczego International Banking Research Network. Wskazują one, że interakcje między polityką pieniężną a polityką makroostrożnościową w wielu krajach mają znaczny wpływ na transgraniczne przepływy bankowe, chociaż skala tego wpływu różni się dość znacznie w zależności od kraju i instrumentu.
Interakcje między polityką makroostrożnościową a pieniężną