Przemysław Litwiniuk z RPP: Jest jeszcze miejsce na podwyżki stóp procentowych

Przemysław Litwiniuk z RPP: Jest jeszcze miejsce na podwyżki stóp procentowych

[…] „ W moim przekonaniu istnieje jeszcze przestrzeń dla dalszego zacieśniania polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej. Za takim kierunkiem przemawiać może uporczywa i rosnąca inflacja bazowa, a także sytuacja kursowa.” – mówi w rozmowie z Business Insider Polska członek RPP Przemysław Litwiniuk. […]

Przemysław Litwiniuk z RPP: Jest jeszcze miejsce na podwyżki stóp procentowych.

(Business Insider Polska, Maciej Rudke, 07:06, 2022-07-19)


Artykuły powiązane

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych

Kategoria: VoxEU
Badanie potwierdza, że transmisja polityki pieniężnej do gospodarki jest znacznie słabsza, kiedy nominalne stopy procentowe spadają do bardzo niskiego poziomu oraz że siła transmisji słabnie im dłużej stopy procentowe pozostają na niskim poziomie.
Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych