Przemysław Litwiniuk z RPP: Jest przestrzeń do podwyżek stóp procentowych w Polsce

Przemysław Litwiniuk z RPP: Jest przestrzeń do podwyżek stóp procentowych w Polsce

[…] Litwiniuk, zapytany w radiu TOK FM czy jest w Polsce przestrzeń do podwyżek stóp procentowych, powiedział: „W moim przekonaniu niestety tak, nie postrzegam jej jako dużej – przynajmniej z punktu widzenia danych z dnia dzisiejszego i dni poprzedzających. Zobaczymy co dziś GUS powie o PKB. Dopóki rośnie inflacja bazowa, dopóki jest uporczywa i rozlana w polskiej gospodarce, dopóki rząd zapowiada aktywną politykę fiskalną, dotąd istnieje ta przestrzeń”.

(PAP Biznes, pat/ osz/, 2022-08-17 09.21, Warszawa)


Artykuły powiązane

Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dwaj członkowie pierwszej RPP przystąpili do boju w kampanii przed sejmowym głosowaniem nad kandydatem na stanowisko prezesa NBP i w dwudziestu punktach sformułowali swoją – jakżeby inaczej, sążniście negatywną – opinię o polityce pieniężnej realizowanej przez RPP czwartej kadencji (Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski, Bankructwo polityki pieniężnej? Rzeczpospolita 27.04.2022).
Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro

Kategoria: Analizy
Po wielu latach utrzymywania się na niskim poziomie inflacja w strefie euro silnie wzrosła w 2021 r., osiągając poziom najwyższy w historii unii walutowej. Dzisiaj główne pytanie, które stawia sobie EBC oraz ekonomiści zajmujący się strefą euro, dotyczy trwałości tego zjawiska.
Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro