Rafał Sura z RPP: Podażowa inflacja przemawia przeciw podwyżkom stóp; kluczowa projekcja w XI – Sura / PAP

Rafał Sura z RPP: Podażowa inflacja przemawia przeciw podwyżkom stóp; kluczowa projekcja w XI - Sura / PAP

Prof dr. hab Rafał Sura, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Nic nie wskazuje, by do końca 2021 r. inflacja miała inny charakter niż podażowy, co przemawia przeciw podwyżkom stóp proc., ale jeżeli z listopadowej projekcji NBP będzie wynikać, że CPI w 2022-23 r. trwale przekroczy 3,5 proc. przez czynniki popytowe, to wówczas stopy będą musiały iść w górę – powiedział PAP Biznes członek RPP Rafał Sura.

„Dla mnie najbardziej znaczącym dokumentem prognostycznym będzie projekcja inflacji i PKB w listopadzie br. Jeśli z tego dokumentu wyniknie, że inflacja w roku 2022 i 2023 trwale przekroczy 3,5 proc. i będzie podwyższana przez czynniki popytowe, a więc te, na które RPP poprzez stopy procentowe ma wpływ, to wówczas będę wskazywał na konieczność podwyższenia stóp. Jestem przekonany, że podobnie postrzegać problem będzie cała Rada, gdyż u podstaw takiego myślenia jest konstytucyjny i ustawowy mandat dbałości o wartość polskiego pieniądza” – powiedział Sura.

Sura uważa, że w bieżących miesiącach inflacja ma charakter podażowy, więc sugerowane przez niektórych ewentualne podwyżki stóp procentowych nie spowodowałyby jej spadku.

(…)

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

Prof dr. hab Rafał Sura, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej