Wiesław Janczyk z RPP: Mam nadzieję, że nie będzie trzeba kontynuować cyklu podwyżek stóp proc.

Wiesław Janczyk z RPP: Mam nadzieję, że nie będzie trzeba kontynuować cyklu podwyżek stóp proc.

[…] „Mam nadzieję, że najbliższe miesiące nie przyniosą istotnych przesłanek do kontynuowania cyklu podwyżek stóp proc., ale trudno przewidzieć, jak będą oddziaływać na gospodarkę podwyżki cen energii.”  – powiedział PAP Biznes członek RPP Wiesław Janczyk.

Jego zdaniem, w 2023 r. można spodziewać się każdego scenariusza, również obniżek stóp.

„Za nami pozostaje seria bardzo konsekwentnych decyzji RPP w zakresie wyznaczenia nowych wyższych wartości dla stóp procentowych NBP. Decyzje zapadały w ślad za odczytami wysokości inflacji. Najbliższe miesiące, mam nadzieję, nie przyniosą istotnych przesłanek do kontynuowania cyklu podwyżek, jednak oddziaływanie cen energii w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym na gospodarkę i konsumentów dzisiaj jest trudne do trafnego przewidzenia” .  […]

(PAP Biznes, tus/ ana/, 2022-07-21 06:45,Warszawa)


Artykuły powiązane

To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Kategoria: Analizy
Wrzesień przyniósł dalszy wzrost światowych cen surowców rolnych. Co więcej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wzrost ten utrzyma się w kolejnych miesiącach. Powstaje pytanie, jakie będzie miało to konsekwencje dla perspektyw dynamiki cen żywności w Polsce.
To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Datowanie cykli koniunkturalnych we Francji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Francuski Komitet ds. Datowania Cyklu Koniunkturalnego określił, że szczyt cyklu koniunkturalnego przed recesją związaną z obecną pandemią COVID-19 przypadł we Francji na ostatni kwartał 2019 roku, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, aby określić datę wyjścia z tej recesji, która jest bezprecedensowa pod względem źródeł i profilu.
Datowanie cykli koniunkturalnych we Francji

Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dwaj członkowie pierwszej RPP przystąpili do boju w kampanii przed sejmowym głosowaniem nad kandydatem na stanowisko prezesa NBP i w dwudziestu punktach sformułowali swoją – jakżeby inaczej, sążniście negatywną – opinię o polityce pieniężnej realizowanej przez RPP czwartej kadencji (Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski, Bankructwo polityki pieniężnej? Rzeczpospolita 27.04.2022).
Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP