Historyczne monety kolekcjonerskie NBP

Dwie srebrne monety kolekcjonerskie – Żołnierze Niezłomni oraz słynna „Inka”- które NBP udostępnił w sprzedaży zapowiadają całą serię historycznych numizmatów. Najbliższe będą upamiętniać powojenne podziemie antykomunistyczne, słynne bitwy i wielkich polskich ekonomistów. Kolejne, w 2018 r., 100 lecie odzyskania niepodległości.
Historyczne monety kolekcjonerskie NBP

Na rewersie pierwszej monety kolekcjonerskiej, która ukazała się w lutym jest wizerunek pięciu żołnierzy na tle drzew, w prawym rogu symbol Polski Walczącej na biało-czerwonej fladze, a nad nią napis: „Zachowali się jak trzeba”. Rewers drugiej monety jest bardzo podobny, a zamiast anonimowych bohaterów jest wizerunek i nazwisko słynnej „Inki”, czyli Danuty Siedzikówny. Na awersie przedstawiono rozerwane więzienne kraty.

W tym roku na srebrnych monetach pojawią się jeszcze Witold Pilecki „Witold”, Feliks Selmanowicz „Zagończyk” oraz Henryk Glapiński „Klinga”. Monet ma być ponad 20. W folderze je promującym znajdują się np. sylwetki gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, Józefa Kurasia „Ognia” czy Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

„Wybraliśmy najbardziej znaczące i dramatyczne życiorysy, które stały się symbolami postaw patriotycznych. Narodowy Bank Polski pragnie jednak, aby seria ta upamiętniała całe powojenne podziemie antykomunistyczne” – napisał prof. Adam Glapiński, prezes NBP.

Cała seria nazywa się „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” i upamiętnia około 200 tys. żołnierzy, którzy walczyli aż do połowy lat 50. XX w. nie godząc się z rozstrzygnięciami II wojny światowej skazującymi Polskę na sowiecką strefę wpływów.

źródło: NBP, 2016 r.

Monety kolekcjonerskie, które służą upamiętnianiu historycznych wydarzeń i postaci, emitowane są na podstawie planów emisyjnych ogłaszanych co roku. W 2016 roku NBP wypuścił m.in. srebrną monetę upamiętniającą 35. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. W tym roku plan zakłada emisję trzech monet z cyklu „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Rok zaczął się zaś od emisji monety z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

W kwietniu czeka nas jeszcze inauguracja serii „Wielcy polscy ekonomiści”, którą rozpocznie moneta z Mikołajem Kopernikiem (nasz wielki uczony, astronom, był także autorem ekonomicznych rozpraw, które zapewniły mu trwałe miejsce w historii myśli ekonomicznej). >>czytaj więcej

W maju zainaugurowana zostanie seria „Polskie Termopile” – to monety poświęcone bitwom w historii Polski podobnym do słynnej bitwy Spartan. Jako pierwsza zostanie wyemitowana moneta dotycząca bitwy pod Zadwórzem z 17 sierpnia 1920 roku. W czerwcu ukaże się moneta upamiętniająca 35-lecie Solidarności Walczącej, w lipcu zaś Rzeź Woli i Ochoty, a w sierpniu 35. rocznicę zrywu antykomunistycznego w Lubinie.

Kolekcjonerzy monet, a teraz także miłośnicy historii, na pewno czekają też na 2018 rok – rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Emisję monet z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” NBP rozpoczął już w 2015 roku udostępniając złotą i srebrną monetę z Józefem Piłsudskim, a w 2016 roku z Józefem Hallerem. 8 listopada tego roku do obiegu wejdą zaś monety z Romanem Dmowskim.

– Obecnie pracujemy nad kilkoma monetami związanymi ze stuleciem odzyskania niepodległości, ale szczegóły zostaną podane w lipcu po zatwierdzeniu planu emisji – zapowiada Barbara Jaroszek, zastępca dyrektora departamentu emisyjno-skarbcowego w NBP.

>>Tegoroczny plan emisji na stronie NBP

NBP emituje także kolekcjonerskie banknoty. Banknot Mieszko i Dobrawa został wydany z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski w 2016 r.

 

 


Tagi


Artykuły powiązane

Newton: obrońca dobrych monet

Kategoria: Analizy
Isaac Newton przysłużył się sadownictwu, wyjaśniając, dlaczego dojrzałe jabłka same zrywają się z gałęzi. Mąż był to bardzo wielki, bo to nie koniec zasług – miał je również na polu monetarnym – walczył z fałszerzami, także za pomocą ząbków, a najlepszego fałszerza - powiesił.
Newton: obrońca dobrych monet

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP