Inflacja pozostanie niska i stabilna

Wskaźnik Przyszłej Inflacji w sierpniu utrzymał się na niskim poziomie zbliżonym do wartości z ostatnich miesięcy - ocenia Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC. Presja na ewentualny wzrost cen zarówno po stronie konsumentów jak i producentów jest bardzo słaba. Dodatkowym źródłem deflacji są bardzo niskie ceny surowców – a zwłaszcza ropy naftowej oraz sezonowe spadki cen żywności.

WPI

Przedsiębiorstwa produkcyjne oczekują spadku cen wytwarzanych przez nie wyrobów. Jest to obecnie główny czynnik obniżający WPI. W 12 spośród 22 branż gospodarki dominują tendencje do obniżania cen. W największym stopniu dotyczy to branży przetwarzającej ropę naftową i koks. Jest to związane ze znacznym spadkiem cen ropy naftowej na światowych rynkach. W lipcu 2015 roku spadały również ceny pozostałych surowców zarówno przemysłowych jak i żywności.

Podobne oczekiwania na temat cen wyrażają konsumenci. Zarówno w badaniach NBP jak i OECD oczekiwania inflacyjne znajdują się na najniższych poziomach od początku prowadzenia badań.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach na początku III kwartału kształtowało się na poziomie zbliżonym do początku roku i średnio dla przemysłu wynosił ok. 78 proc..

Jednostkowe koszty pracy są bardzo stabilne. W ciągu ostatniego roku ich wzrost nie przekroczył 1 proc.

WPI

Tagi


Artykuły powiązane

Inflacyjna fatamorgana konsumentów

Kategoria: Analizy
W czasach, gdy wiele banków centralnych prowadzi politykę pieniężną w oparciu o stopy bliskie zera lub ujemne, wzrasta rola oczekiwań nie tylko w odniesieniu do przyszłych stóp procentowych, ale również inflacji. Bankierzy centralni chcą wpływać na oczekiwania inflacyjne konsumentów.
Inflacyjna fatamorgana konsumentów

Krzywa Phillipsa w badaniach EBC

Kategoria: Analizy
Kluczowym obszarem badań w EBC jest analiza czynników wpływających na procesy inflacji. Obecne projekty prowadzone w ramach skoordynowanej sieci badawczej europejskich banków centralnych mają na celu ustalenie oczekiwań konsumentów oraz analizę cen w skali mikro.
Krzywa Phillipsa w badaniach EBC

Konsekwencje niepewności dla modelowania makroekonomicznego

Kategoria: Makroekonomia
Niepewność w gospodarce sprawia, że przeszłość przenika do ukierunkowanych wyłącznie na przyszłość modeli. Przykładem są prognozy inflacyjne, które opierają się na przeszłej inflacji.
Konsekwencje niepewności dla modelowania makroekonomicznego