Davos: Nowa rewolucja zwiększy, a nie zmniejszy liczbę miejsc pracy

Czwarta rewolucja przemysłowa związana nie tylko z robotyką, ale także nanotechnologią czy drukiem 3D to wiodący temat rozpoczętego w środę Światowego Forum Ekonomicznego. Ciekawie rozmawiano o niej w dyskusji panelowej „Transformacja Jutra”.
Davos: Nowa rewolucja zwiększy, a nie zmniejszy liczbę miejsc pracy

Od lewej: Andrew Sorkin - The New York Times, Paul Kagame - prezydent Rwandy, Satya Nadella – prezes Microsoftu, Sheryl Sandberg – Dyrektor Operacyjna Facebooka, Anand Mahindra - prezes Mahindra Group, Zachary Bookman - prezes OpenGov Inc. (CC BY-NC-SA World Economic Forum)

Prowadzący spotkanie Andrew R. Sorkin z The New York Times pytał, czy powinniśmy obawiać się postępującej cyfryzacji rzeczywistości. Sheryl Sandberg, dyrektor operacyjna Facebooka zaprzeczyła i skoncentrowała się na pozytywach tego zjawiska: lepsza informacja w przypadku katastrof, edukacja dotycząca swoich praw, cyfrowa administracja samorządowa.

Dodała, że 4 miliardy ludzi nie posiada dostępu do internetu. Zauważyła przy tym, że kiedy osoby dziś wykluczone uzyskają dostęp do internetu mogą angażować innych we wzrost gospodarczy. Dyrektor operacyjna Facebooka uważa, że w sumie przyczyni się to nie do spadku, ale do wzrostu liczby miejsc pracy

Wtórował jej szef Microsoftu, Satya Nadella, stawiając nacisk na tworzenie nowości dzięki technologii, aniżeli tylko ich konsumowanie. Za prawdziwe sedno problemu uważa podział owoców cyfrowego wzrostu w społeczeństwie. Jednocześnie pokłada nadzieję na pomyślne sprostanie temu wyzwaniu.

Prezydent Rwandy Paul Kagame dopełnił pozytywny obraz cyfryzacji dodając, że nawet najbiedniejsi mogą poprawiać swoje życie dzięki technologii. Skontrował go nieco prowadzący mówiąc, że około 90 proc. start-upów w obszarze technologii po pewnym czasie upada. Kagame dostrzega tu możliwość pomocy ze strony polityki rządowej, co do której uważa, że nie tylko powinna wprowadzać regulacje, ale także wzmacniać wzrost w wybranym kierunku. Dodał także, że Afryka jest gotowa na przejęcie miejsc pracy od Chin, jednak zastrzegł, że jego kontynent wciąż uczy się poprzednich rewolucji przemysłowych.

W podobnym tonie wypowiadał się Anand Mahindra, prezes Mahindra. 65 proc. ludności Indii wciąż mieszka w wioskach; można by umieścić tam drukarki 3D i połączyć ich z klientami – mówił. Uważa, że jego kraj sobie poradzi i dostrzega dla niego możliwość, jak to określił, wybuchu produktywności.

Biorący udział w dyskusji Satya Nadella, szef Microsoftu przewiduje, że za 10-20 lat rozwój technologii nie będzie oznaczał, że każdy musi stać się specjalistą od informatyki. Wręcz przeciwnie: nowe rozwiązania przenikną do na pozór niezwiązanych z komputerami sektorów i wzmocnią je poprzez swoją prostotę. Czwarta rewolucja przemysłowa może przynieść jeszcze więcej dobrego niż poprzednie, ponieważ jest w stanie wytworzyć większą wartość dodaną dla szerszego grona ludzi.

W dyskusji zwracano też uwagę na zwiększanie w cyfrowej komunikacji empatii (Sandberg wskazała, że Facebook jest największą światową platformą umożliwiającą darowizny), przeciwdziałanie wykluczeniu kobiet i zacofanie technologiczne niektórych rządów.

Od lewej: Andrew Sorkin - The New York Times, Paul Kagame - prezydent Rwandy, Satya Nadella – prezes Microsoftu, Sheryl Sandberg – Dyrektor Operacyjna Facebooka, Anand Mahindra - prezes Mahindra Group, Zachary Bookman - prezes OpenGov Inc. (CC BY-NC-SA World Economic Forum)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Davos: rewolucja energetyczna jako źródło wzrostu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ostatni dzień forum w Davos to mało paneli, ale duże nazwiska. Swoje przemyślenia na temat przyszłości gospodarki wygłosili Kristalina Georgiewa, Christine Lagarde, Haruhiko Kuroda i Steven Mnuchin. Wrócił temat rewolucji energetycznej i banków centralnych.
Davos: rewolucja energetyczna jako źródło wzrostu

Wysokość świadczeń socjalnych wpływa na liczbę imigrantów

Kategoria: Raporty
Polska w latach 1994 – 2015 stała się jednym z najbardziej nierównych pod względem dochodów krajów w Europie; opiniami ekonomistów można łatwo manipulować; wysokość świadczeń socjalnych wpływa na liczbę imigrantów – to tylko niektóre z wniosków z najnowszych ekonomicznych badań naukowych.
Wysokość świadczeń socjalnych wpływa na liczbę imigrantów

Rolnictwo czeka klimatyczna rewolucja

Kategoria: Analizy
Ocieplenie klimatu zagraża rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu, generując ogromne koszty dla gospodarek. Jednocześnie to właśnie działalność rolnicza wpływa w ogromnym stopniu na zmiany klimatyczne, odpowiadając za jedną czwartą globalnej emisji gazów cieplarnianych. Sposób gospodarowania ziemią musi się zatem zmienić.
Rolnictwo czeka klimatyczna rewolucja