Autor: Andrzej Godlewski

Specjalizuje się w problematyce gospodarki niemieckiej.

Wzrosną płace w Europie Środkowej

Sytuacja gospodarcza w państwach Europy Środkowej i Wschodniej będzie rozwijać się lepiej niż w strefie euro – oceniają eksperci ds. rynków finansowych ankietowani przez Centrum Europejskich Badań Gospodarczych (ZEW) w Mannheim. W ich opinii szczególnie optymistycznie kształtuje się sytuacja Polski.

Wskaźnik oczekiwań zmiany koniunktury w regionie wzrósł w maju o 7,2 pkt. –  do 35,2 pkt. (wskaźnik ten wyraża saldo procentowych pozytywnych i negatywnych odpowiedzi ankietowanych; możliwy wynik kształtuje się między -100 a +100 pkt). Stało się tak mimo wciąż utrzymującej się niepewności na rynkach finansowych, wynikającej z kryzysu zadłużeniowego członków eurolandu. – Ale te problemye nie będą znacząco wpływać na Europę Środkowo-Wschodnią – ocenia większość ekspertów uczestniczących w badaniu. Zdaniem 47 proc. ankietowanych w najbliższych sześciu miesiącach koniunktura w krajach regionu będzie się poprawiać.

W ocenie fachowców sytuacja gospodarcza w siedmiu państwach regionu (Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry) już nieznacznie się poprawiła w ciągu ostatniego miesiąca. Wskaźnik oceny aktualnej koniunktury wzrósł o 1,4 pkt., ale nadal jest ujemny (-23,1 pkt.). To jednak znacznie lepszy rezultat niż ocena dla państw strefy euro – spadek aż o 13,7 pkt. do -37 pkt. Polska jest dziś jedynym krajem ocenianym przez ekspertów ankietowanych przez ZEW, gdzie aktualna sytuacja gospodarcza uznawana jest za dobrą. Saldo pozytywnych ocen wynosi 8,7 pkt. (23,9 proc. ankietowanych ocenia sytuację polskiej gospodarki jako dobrą, 60,9 jako normalną, a 15,2 proc. jako złą). Dla Czech i Słowacji, które w tym badaniu uplasowały się zaraz za Polską, wskaźniki oceny aktualnej sytuacji gospodarczej są negatywne i wynoszą odpowiednio -4,2 proc. (zmiana w ciągu miesiąca o 1,8 pkt.) oraz -6,4 (wzrost o 12,4). Najgorzej oceniana jest aktualna sytuacja gospodarcza Rumunii (saldo ocen -47,8 pkt.) oraz Węgier (-42,8 pkt.)

Zdaniem ekspertów we wszystkich siedmiu krajach regionu nastąpi wkrótce ożywienie gospodarcze – saldo pozytywnych ocen wzrosło w ciągu miesiąca o 7,2 pkt., do 35,2 pkt. Ten wskaźnik jest najwyższy dla Czech i Węgier i kształtuje się na poziomie 40 pkt. W przypadku Polski wynosi 37 pkt. i w ostatnim miesiącu poprawił się aż o 15,9 pkt., czyli  najwięcej ze wszystkich badanych krajów. To nadzwyczaj spektakularna zmiana, bo jeszcze w kwietniu znacząco zmniejszyła się liczba ekspertów, którzy pozytywnie oceniali perspektywy polskiej gospodarki.

To samo badanie wskazuje, że zdaniem rynków w Polsce raczej nie zwiększy się inflacja (saldo ocen wynosi 6,7 proc.) i nie wzrosną stopy procentowe (saldo ocen 11,4 pkt). Większość ankietowanych oczekuje natomiast aprecjacji złotego wobec euro – tak uważa 54,1 proc. ekspertów wobec 18,8 proc., którzy są przeciwnego zdania. W ciągu miesiąca o 10,8 pkt. wzrosła różnica między tymi dwiema grupami ankietowanych.

Zdaniem aż 80 proc. ekspertów w tym roku wzrosną płace w krajach Europy Środkowej i ten wzrost będzie wyższy niż w strefie euro (tak uważa 43 proc. analityków). W ich opinii największy wzrost płac nastąpi w Polsce (tego zdania jest 42 proc. ankietowanych), a najniższy w Rumunii (45 proc.). Mimo to Rumunia w ocenach ekspertów jest krajem o największych różnicach w dochodach, zaś Polska po Czechach i Słowacji należy do tych krajów Europy Środkowowschodniej, gdzie dochody ludności są najbardziej zbalansowane.

Badania ZEW przeprowadzane są wspólnie z Erste Group Bank AG raz w miesiącu od czerwca 2007 r. Najnowsze badanie zrealizowano między 3 a 17 maja 2010 r. i wzięło w nim udział 70 analityków rynków finansowych.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Wyszehrad mniej wrażliwy na spowolnienie w Europie Zach.

Kategoria: Trendy gospodarcze
Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce oraz krajach Grupy Wyszehradzkiej (EŚW 4) nie odzwierciedlało w ostatnich latach wyraźnie słabszej koniunktury w Niemczech i krajach strefy euro.
Wyszehrad mniej wrażliwy na spowolnienie w Europie Zach.

Chińskie inwestycje w sieci 5G wzrosną czterokrotnie

Kategoria: Analizy
Po otrząśnięciu się ze spowodowanego pandemią zamknięcia kraju chińscy operatorzy komórkowi przystąpili do rozbudowy sieci 5G. Na inwestycje w sieci nowej generacji planują wydać ponad cztery razy więcej niż w ub.r. Niemal pewne jest, że gros kontraktów zgarną rodzimi dostawcy – Huawei i ZTE.
Chińskie inwestycje w sieci 5G wzrosną czterokrotnie

Płace a wydajność pracy – wnioski dla Japonii

Kategoria: VoxEU
W obliczu spadku liczby ludności, wzrost wydajności jest najważniejszym wyzwaniem dla japońskiej gospodarki, a pomysł pobudzenia go przez podniesienie płacy wzbudził zainteresowanie decydentów.
Płace a wydajność pracy – wnioski dla Japonii