Analizy i badania​

Innowacje w bankach1
M.Gradzewicz - 2
Kozińska, Michalewicz, Pycka, Zdanowicz_Jak Europa radzi sobie z bankami_pap
Strukturalne saldo rach. obr. biez. w krajach UE(O)
Stopa procentowa_1120x880
Inflacja HICP i inflacja bazowa otwarcie (1)
28.01.otwarcieDekompozycja PKB i wart.dodanej
22.01.otwarcieProfile konsumpcji i aktywów w cyklu życia
proc
Strefa euro_scenariusze historyczne i kontrfaktyczne_PKB_inflacja_blians handlowy_stopa procentowa_LTV_otwarcie