• Obserwator Finansowy

39 uczelni rozpocznie program przygotowujący studentów do rynku pracy

19.09.2014
Startuje rządowy Program Rozwoju Kompetencji. Do 2020 roku na dodatkowe kształcenie studentów rząd przeznaczy ponad miliard złotych. Studenci będą się uczyć m.in. przedsiębiorczości, zarządzania czasem, efektywnej komunikacji i rozwiązywania problemów – podało w komunikacie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzyło program i dokonało oceny wniosków (łącznie wpłynęło ich ponad 200).

Startuje rządowy Program Rozwoju Kompetencji. Do 2020 roku na dodatkowe kształcenie studentów rząd przeznaczy ponad miliard złotych. Studenci będą się uczyć m.in. przedsiębiorczości, zarządzania czasem, efektywnej komunikacji i rozwiązywania problemów. – podało w komunikacie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzyło program i dokonało oceny wniosków (łącznie wpłynęło ich ponad 200).

– Pracodawcy podkreślają, że absolwenci uczelni mają szeroką wiedzę teoretyczną, ale brakuje im kreatywności, umiejętności analitycznych czy komunikacyjnych. A to utrudnia budowanie swojej kariery i osiąganie zawodowych sukcesów. Program Rozwoju Kompetencji pomoże to zmienić – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Na pilotaż programu przeznaczono 50 mln zł. Zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne pojawią się na początek w wyłonionych w konkursie 39 szkołach wyższych: 21 publicznych i 18 niepublicznych. Najwięcej projektów zrealizują uniwersytety, a liderem w tym gronie jest Uniwersytet Wrocławski. Wśród nagrodzonych uczelni znalazły się także trzy uczelnie techniczne, trzy medyczne, trzy Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oraz jedna uczelnia artystyczna. Przyznane środki przeznaczą m.in. na włączenie pracodawców w realizację programów kształcenia, staże, warsztaty i doradztwo zawodowe dla studentów ostatnich lat studiów.

Pilotażowy konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Na podstawie wniosków z pilotażu powstanie docelowa formuła programu, finansowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w perspektywie finansowej 2014-2020. Planowany budżet programu to ponad miliard złotych.

(km)

 

 

Artykuły powiązane


Tagi