4 na 10 udzielonych w VIII kred. mieszk. to kr. z rządowego prog.

Cztery na dziesięć udzielonych w sierpniu kredytów mieszkaniowych to kredyty z Programu „Kredyt 2 proc.” – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

„W sierpniowej akcji kredytowej widać już wyraźne przejawy uruchomienia rządowego Programu „Kredyt 2 proc.”. Cztery na dziesięć kredytów mieszkaniowych banki udzieliły w ramach tego Programu” – podał BIK.

1 lipca br. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wprowadziła ona program „Pierwsze Mieszkanie”, na który składają się system dopłat do kredytu na zakup pierwszego lokum („bezpieczny kredyt” z dopłatą państwa do rat) i konto mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Kategoria: Usługi finansowe
Kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) stanowią podstawowy składnik zadłużenia gospodarstw domowych w europejskich bankach. Finansowanie konsumpcji nie odgrywa aż tak dużej roli.
Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obserwowane w ostatnim czasie dynamiczne zmiany na polskim rynku kredytów hipotecznych i działania mające wspomóc kredytobiorców zachęcają do bliższego przyjrzenia się temu segmentowi kredytów, również na tle innych krajów UE.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE

Kooperatywy - czy razem można więcej?

Kategoria: Analizy
Potrzeby mieszkaniowe należą do potrzeb absolutnie podstawowych i zgodnie z jednym z punktów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych każdy człowiek niezależnie od swoich dochodów czy majętności ma prawo do odpowiedniego ich zaspokojenia.
Kooperatywy - czy razem można więcej?