Ancyparowicz, RPP: Inflacja wróci do 2,5 proc. do końca ’20

21.02.2020

Do końca 2020 r. inflacja spadnie do poziomu 2,5 proc. – powiedziała w TV Trwam Grażyna Ancyparowicz, członkini RPP. Jej zdaniem, RPP nie może podwyższyć stóp procentowych, ponieważ taki ruch negatywnie wpłynąłby na gospodarkę.

„Według wszystkich prognoz które mamy (…) na pewno do końca tego roku inflacja powinna powrócić do celu inflacyjnego. Ten cel inflacyjny to 2,5 proc.” – powiedziała.

„Problem polega na tym, że jeżeli jest to (inflacja – PAP) generowane przez czynniki niemonetarne (…), RPP nie może niczego zrobić, bo gdybyśmy chcieli w tej chwili podnieść ceny pieniądza na rynku międzybankowym, to przecież skutki tego będą opłakane, bo zadziałamy w kierunku spowolnienia inwestycji, wzrostu gospodarczego, pogorszymy sytuację wielu gospodarstw domowych,(…) zahamujemy inwestycje, obniżymy konsumpcję” – dodała.

W styczniu inflacja wzrosła do 4,4 proc. – to najwyższy poziom od grudnia 2011 r.

Prof. Adam Glapiński, prezes NBP, w artykule dla Rzeczpospolitej wskazał, że ostatnie wzrosty inflacji są przejściowe, a w 2021 r. nastąpi powrót inflacji w pobliże 2,5 proc., zatem nie ma potrzeby podwyżek stóp procentowych.

W lutym większość członków RPP oceniła, że wzrost dynamiki cen powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego będzie miał przejściowy charakter, a wraz z wygaśnięciem wpływu wskazanych czynników oraz oczekiwanym osłabieniem wzrostu gospodarczego inflacja obniży się, powracając w pobliże celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Łukasz Hardt, członek RPP powiedział PAP Biznes, że podwyżka stóp proc. o 15 b.p. miałaby głównie charakter komunikacyjny, mający na celu wzmocnienie wiarygodności polityki RPP i ograniczenie wysokich oczekiwań inflacyjnych.

tus/asa/

Artykuły powiązane