Ankieta NBP: W ’23 r. CPI: 7,2-11,6 proc., PKB + 1,4-3,7 proc.

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. wyniesie 7,2-11,6 proc. – wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski o 1,4-3,7 proc. i referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie 5,63-7,72 proc.

„W najnowszej rundzie ankiety eksperci AM NBP wyraźnie podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2024 względem prognoz z marca br. Eksperci są pewni, że w latach 2022 inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.). Nie wykluczają oni natomiast możliwość spadku inflacji średniorocznej poniżej tej wartości w 2024 r. Prawdopodobieństwo inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP w 2024 r. wynosi 24 proc., podczas gdy dla dwóch wcześniejszych lat jest zaniedbywalne” – napisano w raporcie z badania.

„Typowe scenariusze inflacji CPI na 2022 r. (tj. wartości z 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa rozkładu zagregowanego) zawierają się między 11,2 proc. a 14,1 proc., przy prognozie centralnej równej 12,9 proc. Analogiczne przedziały typowych scenariuszy dla kolejnych lat wynoszą: 7,2-11,6 proc. dla 2023 r. oraz 3,6-8,1 proc. dla 2024 r., przy centralnych prognozach równych odpowiednio 9,5 proc. oraz 5,6 proc.” – dodano.

Z ankiety przeprowadzonej przez NBP wynika, że ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski o 1,4-3,7 proc.

„Zagregowane prognozy tempa wzrostu PKB wskazują, że w bieżącym roku wyniesie ono prawdopodobnie między 3,4 proc. a 5,0 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej równej 4,3 proc. W opinii uczestników AM NBP w kolejnych dwóch latach koniunktura osłabnie, a typowe scenariusze tempa wzrostu PKB zawrą się w przedziałach 1,4-3,7 proc. dla 2023 r. oraz 2,0-4,4 proc. dla 2024 r. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą odpowiednio 2,7 proc. oraz 3,5 proc.” – napisano.

„Zagregowane rozkłady prognoz tempa wzrostu PKB wskazują na wyższe prawdopodobieństwo dużych odchyleń tempa wzrostu PKB od scenariusza centralnego w kierunku niższych wartości aniżeli w kierunku wyższych wartości. W szczególności, zarówno w przypadku 2023 r., jak i 2024 r. eksperci nie wykluczają recesji, choć jej prawdopodobieństwo jest bardzo niskie (odpowiednio: 10 proc. i 8 proc.)” – dodano.

Prognozy stopy referencyjnej NBP odzwierciedlają oczekiwania dalszego zaostrzania polityki pieniężnej.

„Przedziały typowych scenariuszy uwzględnianych przez ekspertów są jednak bardzo szerokie na tle danych historycznych, co wskazuje na wysoką niepewność co do dalszych decyzji polityki pieniężnej. Przedziały te wynoszą: 5,27-6,16 proc. dla 2022 r., 5,63-7,72 proc. dla 2023 r. oraz 3,69-6,17 proc. dla 2024 r. Prognozy centralne na te lata wynoszą odpowiednio 5,66 proc., 6,75 proc. oraz 5,01 proc.” – wynika z ankiety NBP.

Jak wskazał NBP, bieżące prognozy ekspertów AM NBP wskazują na silnie podwyższoną niepewność w ocenie przebiegu procesów makroekonomicznych.

„Jest ona szczególnie wysoka i rosnąca w przypadku prognoz inflacji CPI i stopy referencyjnej NBP. W związku z tym w opisie wyników zagregowanych prognoz probabilistycznych większy nacisk jest kładziony na przedziały typowych scenariuszy dopuszczanych przez ekspertów aniżeli na prognozy punktowe” – zaznaczono.

Czerwcowa runda AM NBP w 2022 r. trwała od 9 do 23 czerwca. W badaniu uczestniczyło 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy i organizacje przedsiębiorców.

pat/ ana/


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (16–20.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie

DABE NBP: Szczyt inflacji przesuwa się na 2022 lub 2023 r.

Kategoria: Raporty
Napaść Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. wydarzyła się w świecie już inflacyjnym, z wysokimi cenami surowców i firmami zapełniającymi magazyny. Wojna tylko zaostrzy te tendencje, a w Polsce oznacza przejściowo nawet dwucyfrową inflację.
DABE NBP: Szczyt inflacji przesuwa się na 2022 lub 2023 r.