Ankieta NBP: W II kw. nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej

Na II kwartał 2021 r. banki przewidują nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej wobec gospodarstw domowych i sektora MSP oraz zachowanie kryteriów wobec dużych przedsiębiorstw – wynika z ankiety NBP w opracowaniu „Sytuacja na rynku kredytowym”. Banki oczekują wzrostu popytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego.

Poniżej oczekiwania banków na II kwartał 2021 r. z ankiety NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”.

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Łagodzenie polityki kredytowej wobec sektora MSP i brak zmian wobec dużych przedsiębiorstw. Wzrost popytu we wszystkich segmentach kredytów dla przedsiębiorstw.

„Na II kwartał 2021 r. banki ponownie prognozują nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej w obu segmentach kredytów dla sektora MSP (odpowiednio: 33 proc. i 17 proc.). Nie zamierzają natomiast wprowadzać istotnych zmian w polityce kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw (5 proc. w obu segmentach). Aktualne prognozy co do zmian popytu są bardziej optymistyczne niż formułowane w poprzednim kwartale. Znaczna grupa banków oczekuje wzrostu popytu na kredyty krótko- i długoterminowe dla sektora MSP (odpowiednio: 34 proc., 39 proc.) i długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw (34 proc.). Pojedyncze banki natomiast oczekują wzrostu zainteresowania dużych przedsiębiorstw zaciągnięciem krótkoterminowego kredytu (6 proc.)” – napisano.

KREDYTY MIESZKANIOWE

Dalsze łagodzenie kryteriów polityki kredytowej i kontynuacja trendu silnego wzrostu popytu.

„Prognozy zmian kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2021 r. są zróżnicowane, ale dominuje zamiar złagodzenia (procent netto: 18 proc.). Podobnie jak w poprzednim kwartale, prognozy popytu na kredyty mieszkaniowe są bardziej jednoznaczne, gdyż zdecydowana większość banków oczekuje kontynuacji jego wzrostowego trendu (procent netto: 70 proc.)” – napisano.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Niewielkie złagodzenie polityki kredytowej i wzrost popytu.

„Na II kwartał 2021 r. banki bardziej optymistyczne niż w poprzednim kwartale formułują prognozy zmian kryteriów polityki kredytowej i przewidują nieznaczne ich złagodzenie (procent netto: 19 proc.). Banki oczekuje również poprawy popytu na kredyty konsumpcyjne (procent netto: 31 proc.)” – napisano.

tus/ osz/


Artykuły powiązane

Małe firmy więcej płacą za pieniądze

Kategoria: Usługi finansowe
Pomimo niskiej inflacji w świecie i nadpłynności w bankach koszty kredytów dla firm nie spadają. Dotyczy to zwłaszcza małych firm, które wszędzie i tak więcej płacą za pożyczone pieniądze. W Polsce nie każda firma MŚP może liczyć na kredyty, ale ich koszt nie jest wiele wyższy niż dla dużych przedsiębiorstw.
Małe firmy więcej płacą za pieniądze

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii