Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową bez zmian

Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 5,25 proc. – poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się podwyżki o 25 pb. Stopy proc. w Wielkiej Brytanii są najwyższe od 2008 r.

4 bankierów z BoE głosowało za podwyżką stóp procentowych o 25 pb., a 5 za brakiem podwyżek.

W komunikacie podano, że dalsze podwyżki stóp proc. mogą być wskazane, jeśli presja inflacyjna będzie się utrzymywać na wysokim poziomie.

„Polityka pieniężna będzie musiała być wystarczająco restrykcyjna przez wystarczająco długi czas, aby w średnim okresie trwale przywrócić inflację do celu na poziomie 2 proc., zgodnie z celem Komitetu. Dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej może być konieczne, gdyby pojawiły się dowody na utrzymującą się presję inflacyjną” – napisał bank w komunikacie.

BoE zdecydował także o zmniejszeniu sumy posiadanych obligacji rządowych.

„Komitet zagłosował za zmniejszeniem liczby zakupionych obligacji rządowych Wielkiej Brytanii na potrzeby polityki pieniężnej i finansowanych z emisji rezerw banku centralnego o 100 miliardów funtów w okresie od października 2023 r. do września 2024 r., do łącznej kwoty 658 miliardów funtów” – napisano.

To pierwsza przerwa w cyklu zacieśniania polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii. Wcześniej czternaście razy z rzędu BoE podnosił stopy procentowe. W obecnym cyklu zacieśniania BoE podniósł główną stopę procentową łącznie o 515 pb.

Kurs funta zniżkuje o 0,69 proc. wobec dolara do 1,2260.

kkr/ osz/


Artykuły powiązane

Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii

Kategoria: Analizy
Zagadnienie łagodzenia polityki pieniężnej w otoczeniu wysokiej inflacji to jedno z szeregu wyzwań, w obliczu którego stoi nowy prezes Banku Japonii
Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii