Bank Grecji zawiesza podniesienie współczynnika adekwatności kapitałowej

Bank Grecji porzucił plany podniesienia współczynnika adekwatności kapitałowej Tier I dla greckich banków komercyjnych ze względu ze względu na ich trudną sytuację – poinformowały źródła w greckim banku centralnym.

Współczynnnik adekwatności kapitałowej Tier I został podniesiony z 8 do 9 proc. w lutym br. Banki komercyjne miały czas do 30 września, aby spełnić nowe wymagania. Bank centralny obniżył współczynnik do 8 proc. planując jednocześnie powrót do założonej wartości.

Costas Azariadis, profesor ekonomii na Washington University greckiej narodowości powiedział „W Grecji bardzo brakuje płynności. Obniżenie współczynnika adekwatności kapitałowej będzie oznaczało, że greckei banki będą potrzebowały mniej rezerw i będą mogły przyspieszyć akcję kredytową dla pogrążonego w kryzysie sektora prywatnego”.


Artykuły powiązane

Aktywność zawodowa i dzietność kobiet a świadczenia rodzinne

Kategoria: Analizy
Obecnie w Polsce toczy się dyskusja na temat wpływu świadczeń rodzinnych na aktywność zawodową i dzietność kobiet. Czy można ocenić na podstawie dostępnych danych wpływ tych świadczeń na aktywność zawodową kobiet, w szczególności - kobiet o niskich dochodach?
Aktywność zawodowa i dzietność kobiet a świadczenia rodzinne

Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi

Kategoria: Pracownicy NBP
Podaż pracy, czyli liczba osób aktywnych zawodowo, zmniejsza się o około 100 tys. rocznie. Do zrównoważenia ubytku wystarczyłby jednak wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 punktu proc. – mówią dr Katarzyna Saczuk i dr Robert Wyszyński z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi

Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Kategoria: Analizy
Światowy kryzys finansowy z lat 2007 – 2009 zaczął się w systemie bankowym, najpierw Stanów Zjednoczonych, a potem kilku krajów europejskich. Recesja z 2009 r. była skutkiem zamrożenia akcji kredytowej banków i wynikającą z tego niepewnością. Dzisiaj jest inaczej, ale złe długi rosną.
Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii