Bardzo mocna poprawa nastrojów wg Sentix w eurostrefie

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w listopadzie wzrósł do 13,1 pkt. z 8,5 pkt. miesiąc wcześniej – podała grupa badawcza Sentix w komunikacie.

Analitycy spodziewali się w tym miesiącu poprawy wskaźnika do 8,6 pkt.

Wskaźnik ocen obecnej sytuacji zwyżkował do 12,3 pkt. z 6,3 pkt. poprzednio.

Wzrósł też indeks oczekiwań i wyniósł 14,0 pkt. wobec 10,8 pkt. miesiąc wcześniej.


Artykuły powiązane

Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
To, w jakim stopniu średnio- i długookresowe oczekiwania inflacyjne reagują na przejściowe czynniki, ma wpływ na dynamikę inflacji. Badanie pokazało, że silny szok pandemiczny przyczynił się do wzrostu oczekiwań inflacyjnych konsumentów w strefie euro.
Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekiwania inflacyjne stanowią bardzo ważny element mechanizmu transmisji impulsów monetarnych. Ocena i zrozumienie funkcjonowania oczekiwań inflacyjnych może pomóc władzom monetarnym prowadzić politykę ukierunkowaną na stabilizację cen.
Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Kategoria: VoxEU
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych są zwykle zawyżone, systematycznie niesymetryczne i skorelowane z cechami społecznymi i demograficznymi. Badanie tych niejednorodności i ich wpływu na zagregowane wyniki gospodarcze jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla decydentów politycznych.
Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych