Barnier: Kwestia irlandzka została rozwiązana w porozumieniu

17.10.2019

Główny negocjator UE ds. brexitu Michel Barnier zapewnił, że kwestia granicy między Irlandią a Irlandią Północną została ostatecznie uzgodniona w rozmowach Brukseli z Londynem.

Barnier wyjaśnił, że w rozmowach na ten temat UE – z jednej strony – chciała zabezpieczyć powstanie twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną oraz chronić gospodarkę wyspy i jednolitość wspólnego rynku. Z drugiej strony, co było ważne dla Wielkiej Brytanii, to pozostanie Irlandii Północnej w granicach brytyjskiego terytorium celnego.

Jak mówił, choć rozmowy w tej kwestii były w ostatnich dniach trudne, to się jednak powiodły i wpracowano rozwiązanie, które opiera się na czterech elementach.

„Po pierwsze, Irlandia Północna będzie nadal podlegała ograniczonemu zestawowi unijnych regulacji, głównie dotyczących dóbr. To oznacza, że wszelkie procedury dotyczące dóbr będą odbywały się w punktach wejścia do Irlandii Północnej. Dla tego celu, władze brytyjskie będą odpowiedzialne za egzekwowanie zasad unii celnej UE w Irlandii Północnej” – wskazał.

Druga kwestia, jak mówił, to cła. „Irlandia Północna pozostanie w brytyjskim terytorium celnym i będzie w rezultacie korzystała z brytyjskich, przyszłych polityk celnych, jednak jednocześnie pozostanie punktem wejścia na nasz jednolity rynek” – wskazał.

Wyjaśnił, że władze Wielkiej Brytanii będą mogły nakładać brytyjskie taryfy na produkty przychodzące z krajów trzecich tak długo, jak te dobra będą docierały na terytorium Irlandii Północnej, ale nie będzie ryzyka, że dotrą na unijny jednolity rynek. Dla dóbr, w przypadku których będzie takie ryzyko, nakładane będą przez władze brytyjskie unijne taryfy.

Po trzecie, strony uzgodniły kwestie dotyczące VAT, po to, aby uniknąć zachwiana konkurencji na jednolitym rynku dóbr.

„Po czwarte, premier Wielkiej Brytanii i premier Irlandii zobowiązali się do długoterminowego, demokratycznego wsparcia dla wdrożenia przez brytyjskie władze określony unijnych zasad w Irlandii Północnej” – powiedział Barnier.

Michel Barnier poinformował też, że Północnoirlandzkie Zgromadzenie Parlamentarne będzie mogło zwykłą większością głosów zdecydować po czterech latach funkcjonowania protokołu w sprawie irlandzkiej granicy, czy chce jego przedłużenia, czy nie.

Czteroletni cykl obowiązywania nowego protokołu, który zastępuje tzw. backstop, zacznie się z końcem okresu przejściowego, czyli pod koniec 2020 r., (rok lub dwa lata później, jeśli okres ten zostałby przedłużony).

„Na koniec tego czteroletniego okresu członkowie północnoirlandzkiego Zgromadzenia Parlamentarnego będą mieli możliwość głosowania zwykłą większością, w sprawie kontynuowania sytemu” – mówił na konferencji prasowej Barnier. Po czterech latach zastosowana miałaby być znowu taka sama procedura.

W razie gdyby głosowanie było negatywne, nastąpiłby 2-letni okres wygaszania przyjętych rozwiązań. W tym czasie wspólna komisja miałaby pracować nad nowymi rekomendacjami, zapewniającymi ochronę jednolitego rynku.

luo/mal/asa/stk/

Artykuły powiązane