BGK obniża prognozy PKB do 4,4 proc. w ’19 i do 3,7 proc. w ’20

10.10.2019

Ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego obniżyli swoje prognozy tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2019 r. do 4,4 proc. z 4,6 proc. szacowanych wcześniej – wynika z czwartkowego raportu banku. BGK obniżył też prognozy dla dymniki PKB w 2020 r. do 3,7 proc. z 4,0 proc.

„Polska gospodarka nadal rośnie w relatywnie szybkim tempie (w pierwszym półroczu było to 4,5 proc.), choć wyraźnie wolniejszym niż w całym ubiegłym roku (5,1 proc.). Głównym filarem wzrostu pozostaje silny wzrost spożycia gospodarstw domowych, wynikający ze sprzężenia wzrostu konsumpcji z dobrą kondycją rynku pracy. Ponadto popyt wewnętrzny wspiera aktywna polityka fiskalna. Siła popytu wewnętrznego sprzyja wzrostowi inwestycji. Od kilku kwartałów ich dynamika utrzymuje się na wysokim poziomie” – napisano w kwartalniku ekonomicznym.

„W konsekwencji postanowiliśmy jedynie nieznacznie obniżyć prognozy PKB dla bieżącego roku (do 4,4 proc.). Oczekujemy, że wciąż silny popyt wewnętrzny będzie ciągnął PKB w górę. Nieco silniej rewidujemy dane dla roku przyszłego. Zakładamy, że negatywnie na PKB już w II połowie bieżącego roku będzie oddziaływać spowolnienie wymiany handlowej, wynikające ze znaczącego pogorszenia koniunktury u naszych najważniejszych partnerów handlowych ze strefy euro. Czynnik ten powoduje, że bilans ryzyka dla prognoz stoi po stronie negatywnej. Dalsze pogorszenie nastrojów w Eurolandzie, zwłaszcza w Niemczech, rodzi ryzyko ograniczenia inwestycji przedsiębiorstw” – dodano.

pat/ asa/

Artykuły powiązane