BIEC, KM WSIiZ: Barometr Ofert Pracy w maju spadł o 4,7 pkt

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, wyniósł w maju 2024 r. w Polsce 258,2 pkt, co oznacza spadek o 4,7 pkt wobec kwietnia 2024 r. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

„Skala spadków wskazuje na korektę słabej tendencji wzrostowej. Dokładnie dwa lata temu Barometr osiągnął historyczne maksimum, po czym spadał do końca 2023 r. W tym czasie co trzeci wakat został zredukowany. Obecnie wskaźnik oscyluje wokół poziomu z marca 2021 r. Należy zaznaczyć, iż najpierw spadki, a w bieżącym roku słaby wzrost nie dotyczą wyłącznie polskiej gospodarki. Analogiczne tendencje obserwujemy również w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych” – napisano w komentarzu do badania.

Autorzy badania piszą, że mimo wyraźnego spadku inflacji oraz poprawie kluczowych wskaźników makroekonomicznych koniunktura krajowej gospodarki pozostaje osłabiona.

„Pracodawcy nie spieszą się z nasilaniem rekrutacji, choć w niektórych kategoriach liczba wakatów jest obecnie na wysokim poziomie. W większości pozostałych przypadków sytuacja jednak wygląda zupełnie inaczej, a liczba ogłaszanych ofert pracy oscyluje na stałym poziomie albo nadal się kurczy” – podano.

Z raportu wynika, że obecnie w dół „ciągną” zawody wymagające wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Zrozumieć inflację czasu COVID w USA

Kategoria: VoxEU
Dlaczego inflacja w USA tak bardzo wzrosła i gdzie nas to zaprowadzi? Szacunki autorów wskazują, że powrót inflacji do poziomu docelowego jest mało prawdopodobny, chyba, że stopa bezrobocia wzrośnie znacznie powyżej maksymalnego poziomu 4,4 proc., przewidywanego obecnie przez Fed.
Zrozumieć inflację czasu COVID w USA

Napięcia w globalnych łańcuchach dostaw, inflacja a implikacje dla polityki pieniężnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia COVID-19 wywołała znaczny wzrost napięć w globalnych łańcuchach dostaw. W artykule zbadaliśmy wpływ tych podażowych zawirowań na inflację bazową w strefie euro. Wykazujemy, że wstrząsy wywołane napięciami w globalnych łańcuchach dostaw były głównym czynnikiem wzrostu inflacji bazowej w strefie euro w 2022 r., a ich wpływ na inflację jest długotrwały i ma profil garbu. Symulacje modelowe sugerują, że optymalna reakcja polityki pieniężnej na inflację wywołaną globalnymi czynnikami podażowymi zależy w sposób nieliniowy od uzależnienia gospodarki od globalnych łańcuchów dostaw. Wstrząsy te bowiem stawiają nas przed dylematem wyboru między stabilizowaniem inflacji a produkcją.
Napięcia w globalnych łańcuchach dostaw, inflacja a implikacje dla polityki pieniężnej