BIEC: Spadek Wskaźnika Dobrobytu w styczniu 2020 r.

22.01.2020

Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, spadł w styczniu 2020 r. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

BIEC podaje, że tendencję do spadku wskaźnika obserwuje się od blisko dwóch lat.

„Obecne jego niższe wartości spowodowane są głównie dwoma czynnikami: ograniczeniem tempa wzrostu wynagrodzeń oraz rosnącymi cenami towarów i usług konsumpcyjnych” – napisano w komentarzu.

map/ana/

Artykuły powiązane