BIEC: W lutym 2020 r. Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł o 0,8 pkt

14.02.2020

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI ), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w lutym 2019 r. wzrósł o 0,8 pkt – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

BIEC podaje, że był to trzeci z kolei i jak dotychczas najsilniejszy wzrost wskaźnika.

„Decydującymi czynnikami odpowiadającymi za tę tendencję jest znaczne nasilenie obaw zarówno konsumentów, jak i przedstawicieli biznesu o wzrost inflacji” – napisano.

Autorzy raportu piszą jednak, że spowolnienie gospodarcze nie będzie sprzyjać inflacji.

„W polskiej gospodarce widoczne już było w 2019 r., choć podtrzymywane wydatkami konsumpcyjnymi, a zwłaszcza spożyciem indywidualnym stymulowanym świadczeniami socjalnymi oraz ustawowym wzrostem płacy minimalnej. Stopniowo będą one tracić na znaczeniu wskutek dotychczasowego wzrostu cen. Stąd, przynajmniej na razie nie należy spodziewać się, aby wysoka i rosnąca inflacja zagościła w polskiej gospodarce na dłużej” – napisano.

map/ana/

Artykuły powiązane