BIEC: W lutym 2020 r. Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł o 0,8 pkt

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI ), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w lutym 2019 r. wzrósł o 0,8 pkt – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

BIEC podaje, że był to trzeci z kolei i jak dotychczas najsilniejszy wzrost wskaźnika.

„Decydującymi czynnikami odpowiadającymi za tę tendencję jest znaczne nasilenie obaw zarówno konsumentów, jak i przedstawicieli biznesu o wzrost inflacji” – napisano.

Autorzy raportu piszą jednak, że spowolnienie gospodarcze nie będzie sprzyjać inflacji.

„W polskiej gospodarce widoczne już było w 2019 r., choć podtrzymywane wydatkami konsumpcyjnymi, a zwłaszcza spożyciem indywidualnym stymulowanym świadczeniami socjalnymi oraz ustawowym wzrostem płacy minimalnej. Stopniowo będą one tracić na znaczeniu wskutek dotychczasowego wzrostu cen. Stąd, przynajmniej na razie nie należy spodziewać się, aby wysoka i rosnąca inflacja zagościła w polskiej gospodarce na dłużej” – napisano.

map/ana/


Artykuły powiązane

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Kategoria: Badania pracowników NBP
Wyniki analizy modelowej wskazują, że choć znaczna część koszyka konsumpcyjnego reaguje na dostosowania krajowej koniunktury, to presja popytowa narasta powoli, a na zmiany cen istotnie wpływa też globalna aktywność gospodarcza i ceny ropy naftowej.
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Kategoria: Pracownicy NBP
Na początku lipca NBP opublikował projekcję inflacji i PKB. Co pokazuje najnowsza projekcja i jakie są perspektywy polskiej gospodarki - mówi Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wzrost gospodarczy będzie szybszy niż w projekcji z listopada 2018 r., ale inflacja będzie rosła wolniej. Dynamika PKB obniży się przez słabą koniunkturę globalną, głównie w strefie euro, która będzie również ograniczała presję inflacyjną. Inflację obniży także brak podwyżek cen energii, które zakładaliśmy w listopadzie - mówi Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora DAE.
Spowolnienie w strefie euro mocno nie zaszkodzi Polsce