BIEC: W czerwcu 2020 r. WRP wzrósł do 73,1 pkt z 72,2 pkt mdm

29.06.2020

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w czerwcu 2020 r. wzrósł względem kwietnia 2020 r. do 73,1 pkt. z 72,2 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

„Choć skala tego wzrostu była znacznie mniejsza od tej odnotowanej w poprzednich dwóch miesiącach, to nadal należy liczyć się ze wzrostem stopy bezrobocia silniejszym niż wskazuję obecne oficjalne dane” – napisano w komentarzu do danych.

„Zbyt wcześnie jest, aby w pełni szacować skutki zamrożenia działalności gospodarczej dla rynku pracy. Reaguje on zwykle ze znacznym opóźnieniem w stosunku do zmian aktywności całej gospodarki. Wiele firm do tej pory nie potrafi ocenić skali redukcji popytu na swe towary i usługi oraz tempa, w jakim popyt ten będzie się odradzał. Jednocześnie, przedsiębiorcy mają świeżo w pamięci trudności w znalezieniu pracowników w okresie przed pandemią. Stąd też zapewne zachowują dużą powściągliwość w zwalnianiu pracowników, a swe plany zatrudnieniowe formułują na bieżąco i na tyle elastycznie na ile pozwalają przepisy prawa pracy” – dodano.

map/asa/

Artykuły powiązane