BIEC: Wskaźnik Dobrobytu w IX spadł o 0,7 pkt.

Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, we wrześniu spadł o 0,7 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

BIEC wskazuje, że był to już drugi wyraźny spadek wskaźnika od początku roku.

„Nieco niższe niż przed miesiącem było średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, choć jego roczna dynamika w ujęciu nominalnym przekroczyła, podobnie jak przed miesiącem, 9 proc. Jednak w ujęciu realnym wzrost ten wyniósł jedynie 3,4 proc. w skali roku. Ponad 60 proc. wzrostu wynagrodzenia zabrała pracownikom inflacja. Wzrost wynagrodzeń dotyczył zaledwie 1/3 pracowników. Pozostałe 2/3 zatrudnionych zarabia poniżej średniej. Ci, którzy nie dostali podwyżek w ogóle i zarabiali tyle samo co przed rokiem – a jest ich prawdopodobnie większość – każdego miesiąca tracą 5,5 proc. z tytułu wzrostu cen” – napisano w komentarzu.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
Programy wspierania pracy w skróconym wymiarze czasu wyraźnie osłabiły wpływ kryzysu COVID-19 na rynek pracy w strefie euro. Jednak intensywne ich wykorzystywanie może przejściowo zaburzyć proces dostosowań strukturalnych gospodarki i tym samym spowolnić proces wychodzenia z kryzysu.
Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Mniej imigrantów na polskim rynku pracy po lockdownie

Kategoria: Pracownicy NBP
Szacunki sprzed lockdownu wskazują, że liczba imigrantów na polskim rynku pracy mogła wynosić średniorocznie ok. 1,5 mln osób.  Lockdown i epidemia spowodowały, że ta liczba się zmniejszyła. Szacujemy, że o ok. 10 proc., czyli o ponad 100 tysięcy osób – mówi Paweł Strzelecki z Departamentu Statystyki NBP.
Mniej imigrantów na polskim rynku pracy po lockdownie