BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w IV wzrósł o 2,0 pkt. mdm

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w kwietniu wzrósł o 2,0 pkt. do 98 pkt. – wynika z badań Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

BIEC podaje, że to drugi z rzędu tak znaczący wzrost wskaźnika, co świadczy o rozkręcaniu się kosztowo-płacowej spirali inflacyjnej i umacnianiu obserwowanej od blisko dwóch lat presji na wzrost cen.

Autorzy badania podają, że największy wpływ na wzrost wskaźnika miały wyższe rentowności 10-letnich obligacji skarbu państwa.

„Ich poziom zbliżył się do 7 proc., co odzwierciedla trudności ze zbyciem polskich papierów dłużnych oraz wzrost kosztów obsługi długu. Czynnik ten działa na inflację w znacznie dłuższej perspektywie niż zmiany kursu walutowego, czy zmiany cen surowców lub oczekiwań inflacyjnych” – napisano.

map/ osz/


Artykuły powiązane