BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w I spadł o 2,5 pkt.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w styczniu spadł o 2,5 pkt. do poziomu 165,1 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

BIEC podaje, że wskaźnik stracił to, co zyskał przed miesiącem.

„Coraz wyraźniej widać, że czynniki inflacyjne, czyli wzrost cen konsumpcyjnych, a po stronie producentów wzrost kosztów, stają się czynnikami ograniczającymi konkurencyjność oferty handlowej polskich firm, co w konsekwencji może przyczynić się do wolniejszego tempa rozwoju gospodarki” – napisano w komentarzu.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w styczniu jedna uległa poprawie, pozostałe składowe pogorszyły się w stosunku do notowań sprzed miesiąca lub pozostały na niezmienionym poziomie.

map/ mfm/


Artykuły powiązane