Bielecki: RPP jeszcze w tym roku powinna obniżyć stopy

Skoro nie mamy pola manewru po stronie fiskalnej to mam nadzieję, że polityka monetarna będzie reagowała na zmieniającą się sytuację. To jest najszybszy instrument takiego oddziaływania w razie gwałtownego spadku gospodarki – mówił we wtorek na antenie TVN CNBC  Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze.

-Prowadzimy w tej chwili w Polsce dosyć oryginalną politykę. Z jednej strony mamy bardzo zdyscyplinowaną politykę fiskalną, ale z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej też pokazuje, że ma swoją ambicje być bardzo rygorystyczną, żeby nie powiedzieć ortodoksyjną. W związku z tym – w moim przekonaniu – mamy twardą politykę monetarną- ocenił były premier.

Jeśli będą scenariusze spowolnienia to okaże się, że oczekiwania inflacyjne, których się obawiano, przy recesji w euro-zonie , w Unii Europejskiej – są kompletnie nietrafione – dodał.

Na pytanie czy czeka na obniżkę stóp procentowych, która miałaby pomóc gospodarce odpowiedział: Sądzę, że jeszcze w tym roku Rada powinna popatrzeć na tę kwestię.


Artykuły powiązane

Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Kategoria: VoxEU
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych są zwykle zawyżone, systematycznie niesymetryczne i skorelowane z cechami społecznymi i demograficznymi. Badanie tych niejednorodności i ich wpływu na zagregowane wyniki gospodarcze jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla decydentów politycznych.
Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
To, w jakim stopniu średnio- i długookresowe oczekiwania inflacyjne reagują na przejściowe czynniki, ma wpływ na dynamikę inflacji. Badanie pokazało, że silny szok pandemiczny przyczynił się do wzrostu oczekiwań inflacyjnych konsumentów w strefie euro.
Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro