Borys, PFR: Aktywa PPK i PPE przekroczyły 20 mld zł każdy

Aktywa PPK i PPE przekroczyły 20 mld zł w każdym z programów, a do końca dekady łącznie w obu z nich może znajdować się 100–120 mld zł – ocenia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Zaapelował do nowego rządu o zapewnienie stabilności regulacji PPK oraz aktywną promocję programu.

„Właśnie aktywa zgromadzone w PPK przekroczyły 20,2 mld zł, a zysk z inwestycji to już ponad 2,7 mld zł” – napisał Borys na portalu X/Twitter.

„Średnia stopa zwrotu z inwestycji funduszy PPK to ponad 15 proc. od 2020 r., co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że był to bardzo trudny okres na rynkach obligacji i akcji. (…) Wdrożenie PPK przyspieszyło także rozwój alternatywnego pracowniczego programu emerytalnego PPE, w którym aktywa również przekroczyły 20 mld zł – wobec zaledwie 12,8 mld zł na koniec 2018 r. po 14 latach wdrażania” – dodał.

Borys wskazał, że Polacy posiadają obecnie łącznie w PPE i PPK ponad 40 mld zł, co kwotą równą 20 proc. aktywów OFE lub 20 proc. aktywów funduszy inwestycyjnych (bez niepublicznych i sekurytyzacji).

Wg szefa PFR aktywa Polaków w PPK i PPE powinny przekroczyć 100–120 mld zł w bieżącej dekadzie.

„Przy stagnacji aktywów OFE – zyski z inwestycji, ale odpływy netto – aktywa w PPK i PPE przekroczą aktywa w OFE mniej więcej w połowie kolejnej dekady i będą z perspektywy rynku kapitałowego równoważyły odpływy netto z OFE, ale przy założeniu dalszego wzrostu partycypacji w PPK” – wskazuje Borys.

„Obecnie w PPK i PPE uczestniczy już ponad 4 mln pracowników, ale celem powinno być ponad 6–7 mln w perspektywie końca tej dekady, czyli do 2030 r., gdzie największe wyzwanie dotyczy pracowników sektora publicznego i małych firm” – dodał.

Borys zaapelował do nowego rządu o zapewnienie stabilności regulacji PPK oraz aktywną promocję programu.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Nieproduktywny majątek i nierówności rosną szybciej niż PKB

Kategoria: Trendy gospodarcze
W największych gospodarkach majątek – wartość netto – rośnie w tempie nieproporcjonalnym do PKB, a wykorzystanie tego pierwszego niekoniecznie służy przyszłemu wzrostowi. Prowadzi to do skrajnych nierówności.
Nieproduktywny majątek i nierówności rosną szybciej niż PKB

Ile wart jest świat?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jeśli przymknąć oko na część fundamentalnych zasad księgowości, to możliwe jest sporządzenie bilansu dla świata na wzór bilansu firmy. Według McKinsey, aktywa (a po drugiej stronie – pasywa) państw tworzących 60 proc. dochodu globalnego są warte półtora tryliona, czyli 1 500 000 miliardów dolarów.
Ile wart jest świat?

Pogarszają się prognozy demograficzne dla Polski

Kategoria: Analizy
Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce stale spada. Do 2070 roku zmniejszy się o co najmniej jedną trzecią. Przy jednoczesnym wzroście oczekiwanej długości życia, skutki dla systemu emerytalnego mogą okazać się druzgocące.
Pogarszają się prognozy demograficzne dla Polski