Ceny konsum. w USA w XII wzrosły o 0,4 proc. mdm; rdr wzrosły 1,4 proc.

Ceny konsumpcyjne (CPI – consumer price index) w USA w grudniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,4 proc. – podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +1,3 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,1 proc. mdm i 1,6 proc. rdr. Oczekiwano +0,1 proc. mdm i +1,6 proc. rdr.

Miesiąc wcześniej zasadniczy CPI wzrósł o 0,2 proc. mdm, a rdr wzrósł o 1,6 proc. Bazowy CPI miesiąc wcześniej wzrósł o 0,2 proc. mdm i 1,6 proc. rdr.

kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne, więc np. nie istnieje jedna, „rzeczywista” inflacja, nie ma też idealnego jej wskaźnika. Sposoby na mierzenie spadku siły nabywczej pieniądza zmieniają się od stuleci, a nowe technologie pozwalają na udoskonalanie metody – mówi dr hab. inż. Jacek Białek, ekspert GUS i prof. Uniwersytetu Łódzkiego.
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Kategoria: Badania pracowników NBP
Wyniki analizy modelowej wskazują, że choć znaczna część koszyka konsumpcyjnego reaguje na dostosowania krajowej koniunktury, to presja popytowa narasta powoli, a na zmiany cen istotnie wpływa też globalna aktywność gospodarcza i ceny ropy naftowej.
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Szok raczej obniży niż podwyższy ceny

Kategoria: Raporty
Wzrost PKB powyżej 3 proc. w tym i przyszłym roku oraz odczyt inflacji CPI odpowiednio na poziomie 3,7 proc. oraz 2,7 proc. prognozuje NBP w najnowszym raporcie o inflacji. Projekcja została oparta na danych zebranych do 18 lutego. Od tego czasu zdarzyło się jednak tyle, że to scenariusz z ryzykami w dół.
Szok raczej obniży niż podwyższy ceny