Ceny konsumpcyjne w strefie euro w marcu 2023 r.: +6,9 proc. rdr

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 6,9 proc. w marcu ujęciu rdr, po wzroście o 8,5 proc. miesiąc wcześniej – podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu.

Oczekiwano +7,1 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w III o 5,7 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 5,6 proc. Tu szacowano wstępnie +5,7 proc.

W ujęciu mdm CPI wzrósł o 0,9 proc. wobec szacunków rynkowych +1,1 proc., po 0,8 proc. miesiąc wcześniej.

kkr/ ana/


Artykuły powiązane

Inflacja w 2021 r. - spojrzenie na ceny sztywne

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inflacja sztywnych cen z tymi składnikami CPI, których ceny nie zmieniają się często, jest obecnie szczególnie przydatna, ponieważ pomaga przy kontrolowaniu bieżących zmian cen względnych towarów i daje wskazówki na temat przewidywań.
Inflacja w 2021 r. - spojrzenie na ceny sztywne

Inflacja w Stanach Zjednoczonych w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Można zakładać, że wyraźny wzrost inflacji w gospodarce amerykańskiej w bieżącym roku wynika w dużej mierze z oddziaływania czynników przejściowych.
Inflacja w Stanach Zjednoczonych w czasie pandemii