Chiny: Indeksy PMI w usługach, w przemyśle w czerwcu 2020 r.

30.06.2020

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, w czerwcu 2020 r. wyniósł 54,4 pkt wobec 53,6 pkt w maju 2020 r. – podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów.

Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 53,6 pkt.

Indeks wyliczany jest po zebraniu danych z 1200 firm z 27 branż niezwiązanych z wytwórczością.

Indeks PMI, określający natomiast koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w czerwcu 2020 r. wyniósł 50,9 pkt wobec 50,6 pkt miesiąc wcześniej – podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki.

Analitycy szacowali PMI na poziomie 50,5 pkt.

Composite wyniósł zaś 54,2 pkt wobec 53,4 pkt w maju 2020 r.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej – kurczenie się branży.

pat/

Artykuły powiązane